Mediehåndtering for styret (ind.kurs*)

Hvordan kommunisere med media

Kurset gir konkrete råd om hvordan takle ulike situasjoner og bevare kontrollen gjennom praktiske oppgaver som bevisstgjør egne reaksjoner og eget kroppsspråk i pressede situasjoner.

Detaljer for kurset

 • Fokus på håndtering av media i krisesituasjoner
 • Bevisstgjøring av ditt kroppsspråk
 • Tips til hvilke forbedringer du kan gjøre
 • Lær deg å bevare kontrollen i en krisesituasjon

Kurset gir deg konkrete råd og tips om hvordan du skal takle situasjonen og bevare kontrollen i en krisesituasjon. Gjennom praktisk arbeid med oppgaver vil vi bevisstgjøre dine reaksjoner og kroppsspråket ditt når du er i pressede situasjoner. Du vil lære teknikkene som er forutsetningen for god håndtering av media slik at du mestrer uforutsette situasjoner.

God mediehåndtering i pressede situasjoner kan styrke en bedrifts omdømme vesentlig. I motsetning kan dårlig krisehåndtering ende med å legge ned bedriften. Det handler om å bevare roen og å være i stand til å behandle den innkommende og utgående informasjonen med et klart blikk for målsetningene. Alt er avhengig av hvor godt forberedt du er.

 • Hva skjer når din bedrift er dagens dårlige nyhet?
 • Hvem fronter bedriften og hvordan?
 • Hvilke ressurser setter du inn?
 • Hvordan kan du vite om det er noen som er ute etter å skade din bedrift?
 • Og hva hvis krisen handler om deg?

Kursinnhold:

 • Hva definerer en nyhet og hvordan nyheter oppstår
 • Forskjellen på gode og dårlige nyheter sett fra ulike sider
 • Hvordan definerer pressen en nyhet
 • De forskjellige mediene og forholdet til disse.
 • Hvordan journalister arbeider
 • Valg av mediekanal for ditt budskap
 • Kommunikasjon omkring negative nyheter om din virksomhet
 • Hvordan du skal takle media i ubehagelige situasjoner
 • Hvordan du kommuniser ditt budskap
 • Definere hvem som håndterer media i din virksomhet

Individuell kursdag

Dette kurset leveres som: Individuell kursdag hvilket betyr at det kun er du og deltakere fra din bedrift og kursholder/konsulent tilstede. En individuell kursdag gjør det mulig å foreta spesielle tilpasninger og eventuelt innta elementer fra konkrete situasjoner du/din virksomhet er involvert i innenfor dette temaet. Dersom avsatt dato ikke passer – ta kontakt så avtaler vi dato, tid og sted som som passer for dere.

Kurspris

Medlem

Pris kr 7 990,- eks. mva.

Ikke medlem

Pris 9 990,- eks. mva inkludert 10 måneder medlemskap.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier