Hvordan gjøre eksport- og produksjonssuksess i Asia Pacific – Nettkurs

Bærekraftig og lønnsom eksport

Kurset gir nødvendig kunnskap som vil gjøre det enklere å ha suksess i Asia Pacific. Bli kjent med analyseverktøy, kulturell forståelse, nettverksbygging og forretningsmodeller som kan brukes for å sikre vekst.

Detaljer for kurset

 • Øk muligheten for suksess i Asia Pacific
 • Lær om de vanligste feilene
 • Gjennomgang av lærerike caser
 • Få kunnskapen du trenger for suksess i store og spennende eksportmarkeder

Kurset er rettet mot eiere, investorer, daglig ledere, eksportansvarlige, salgsdirektører, styremedlemmer og privatpersoner som er interessert i å bli nærmere kjent med kriteriene for å skape en lønnsom og bærekraftig eksport til Asia Pacific.  

Kurset gir en god innføring i nødvendige forberedelser og kunnskap som vil gjøre det enklere å ha suksess i Asia Pacific. Deltakerne blir kjent med analyseverktøy, kulturell kontekst, nettverksbygging, samt ulike forretningsmodeller som kan brukes i forbindelse med virksomhetens strategiarbeid for å sikre vekst og lønnsomhet i eksport- og produksjonsarbeidet. Det blir gitt konkrete eksempler på hvordan en som liten aktør kan definere sin markedsposisjon og forstå sine svakheter og styrker når man opererer langt fra hjemmemarkedet. Mulighetsrommet som åpner seg gjennom intelligent samspill med lokale myndigheter, lokale interesseorganisasjoner og andre konkurrenter, gir interessante muligheter for suksess i store spennende eksportmarkeder. 

I ulike firmaer har kursholder hatt mer enn mer enn 20 års suksessfull erfaring med eksport til AsiaPacific, og her kan du bli med på en reise til landene i regionen, hvor foreleser gir deg verdifull kunnskap om hvordan du kan unngå vanlige feil og lettere kan etablere en god strategi for eksport til, eller produksjon i, regionen. Kursdeltakerne vil få godt innblikk i hvordan de kan begynne å bygge sine egne nettverk for å finne frem til gode lokale samarbeidspartnere. Vi går igjennom flere ulike og lærerike caser som tar utgangspunkt i nordiske bedrifter som har klart å etablere egne merkevarer, produksjon og distribusjon. Her er det mye å hente – det kan bli dyrt å måtte erfare alt selv! 

Kurset har som formål å gi deltakerne oppdatert og relevant kunnskap om hva som må til for å sikre en bærekraftig og lønnsom eksport til, og produksjon i, Asia Pacific. Videre skal deltakerne bli godt kjent med praktiske strategianalyser og verktøy, samt få nok kulturell forståelse slik at en lettere kan identifisere de viktigste kriteriene for å etablere en eksportkanal. Kursholder har mer enn 20 års suksessfull erfaring fra eksport til AsiaPacific fra ulike firmaer. 

Kursinnhold:

 • Hvorfor eksport til eller produksjon i Asia Pacific? 
 • Asia Pacific – særegenheter per land du bør kjenne til. 
 • De ulike forretningsmodellene som bør vurderes. 
 • Ambassader og eksportråd, hvordan blir de viktige medspillere i din strategi? 
 • Grønn bærekraft – fungerer det også i AsiaPacific? 
 • Unngå å bli en døgnflue, eksempler på når nesten alt var i orden, men bare nesten. 
 • Tålmodighet – det er som mørkest rett før soloppgang! 
 • Hvordan finne riktige lokale partnere innenfor produksjon og distribusjon? 
 • Hvordan ansette riktige folk? 
 • Kapitalkrav- har vi muskler nok til å starte reisen? 
 • Når du tror at du forstår alt. Erfaringer fra en med 20 års erfaring fra AsiaPacific. 
 • Ulike kundeforventinger sammenlignet med hjemmemarkedet. 
 • Hvordan fungerer konkurransen i markeder langt fra hjemmemarkedet. 
 • Eksportmarkedsplanen, fra lærebok til praktiske planer. 
 • Eksportfinansiering, hvordan går du frem for å få hjelp . 
 • Immaterialrett, kan du unngå å bli kopiert og lurt? 

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier