KPI – Nøkkelindikatorer for virksomheten (Nett/Web-kurs inkl. oppgaver)

KPI-er knyttet opp mot strategi

Nettkurset skal gi en god forståelse av hva KPI-er er, og hvordan disse kan brukes som et effektivt verktøy i arbeidet med å oppnå overordnede strategiske mål. Et praktisk kurs med eksempler og oppgaver.

Detaljer for kurset

Nettkurs – klikk her
Kursmateriell inkludert
Gunstigere pris for medlemmer
5 950,-
Faktura
 • Hvorfor er KPI-er viktige for styret?
 • KPI-er knyttet opp mot strategier og mål
 • SMARTER-metoden
 • KPI-er på forskjellige fagområder

Kurset “KPI- nøkkelindikatorer for virksomheten» har blitt avholdt i en årrekke og avholdes jevnlig rundt omkring i hele landet. Dette er en nettkurs-variant.

Dette er et viktig kurs for styremedlemmer og daglig ledere som vil lære hvor virkningsfulle KPI-er kan være for å styre organisasjonen i rett retning, samt mot ledere innenfor andre funksjoner hvor målinger av KPI-er er, eller burde være, en naturlig del av en effektiv hverdag.

Kurset skal gi en god forståelse av hva KPI-er er, og hvordan disse kan brukes som et effektivt verktøy i arbeidet med å oppnå overordnede strategiske mål. Ved riktig metodebruk gir måling av KPI-er økt motivasjon blant medarbeidere og betydelig og verdifull innsikt i egne prosesser, samtidig som det enkelt å kontrollere om en er på rett vei eller ei. Et praktisk kurs med eksempler og oppgaver.

Formålet med kurset er at deltakerne, med bakgrunn i overordnede strategiske mål, skal forstå hvordan en gjennom å identifisere kritiske suksessfaktorer kan lage gode KPI-er og gjennomføre nødvendige tiltak og målinger opp mot disse suksessindikatorene.  

Kursinnhold:

 • KPI – forankring i styret – Aksjeloven § 6-12
 • Definisjoner og forklaringer
 • Historiske forankringer
 • KPI-er knyttet opp mot strategier og mål
 • KPI-er må forstås i en sammenheng
 • Eksempler på sammenheng mellom strategi og KPI-er
 • Kategorisering av KPI-er langs flere dimensjoner.
 • «SMART(ER)»-metoden
 • Hvorfor bruke KPI-er?
 • Vanlige feil og farer ved bruk
 • KPI på forskjellige fagområder

Nett/Web-kurs fungerer slik:

 • Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. På kursdagen / noen timer før kursstart, eventuelt kvelden før kursdato, mottar du e-post fra oss med A) link til nett/web-kursdelen via Teams, B) link til Dropbox-mappe med filer; Et dokument som beskriver selve gjennomføringen av kurset, og som du bør lese først, kurskompendium, eventuelle oppgaver, mulige løsninger på oppgaver, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er dokumentasjon vi delvis skal bruke under selve kursgjennomføringen i Teams, samt for deg å jobbe med i etterkant.
 • Kursdagen: Logg deg på webinar/nettkursdelen ved å benytte mottatt link for å delta de angitte timene for denne delen av kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.
 • Etter nett/web delen av kurset: Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål etter kurset og for å ta opp forhold som du kanskje finner det vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen.

Nett/web-delen av kurset varer i ca. 3 timer. Se det enkelte kurs for aktuelt tidspunkt den dagen. Merk deg tidspunkt på den konkrete dato før bestilling, fra f. eks kl. 08.00-11.00,  09.00-12.00, 13.00 – 16.00, 18.00-21.00 osv.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier