fbpx
Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

INDIVIDUELL KURSDAG – 100 % fokus på det DU vil lære

EN-til-EN kurs for deg med din egen kursholder fra Styreforeningen! 

Kombinasjonen av a) «en til en» gjennomgang av valgt kursemne med b) muligheten til å stille spørsmål og ta opp utfordringer du ”føler på kroppen” og som er et emne på kurset – er det spesielle med en individuell kursdag. Last ned PDF brosjyre her: Brosjyre PDF Individuell Kursdag SF V1-2017

En individuell kursdag arrangeres primært kun for  deg med kursholder tilstede, der kursholder er en erfaren konsulent på emnet kurset omhandler. Du kan ”lukke døren” og selv være med å forme tidsbruken i kursgjennomgangen omkring de spørsmålsstillinger som er mest aktuelle for deg og din virksomhet. Ved bestilling av individuell kursdag vil derav kursholder kontakte deg i forkant for å avklare spesielle ønsker og behov.

Individuell kursdag er KUN et tilbud til våre medlemmer og det fordres derfor at du er betalende ordinært medlem for å få tilgang til dette tilbudet. Innehavere av prøvemedlemskap har kun tilgang dersom man oppgraderer til ordinært medlemskap.

Individuell kursdag koset kr. 8.950,- eks mva.  (+ årlig medlemskapspris dersom du ikke er medlem allerede). I samsvar med gjeldene regler i merverdiavgiftslovgivningen er en individuell kursdag mva pliktig da det er kombinasjon av kurs og konsultativ virksomhet. Mva kommer derav i tillegg.

Individuell kursdag leveres etter nærmere avtale;  på ønsket dato, til ønsket tid, på ønsket sted!

Kurssted: I utgangspunktet avholdes individuelle kursdager ute hos den enkelte kunde. Dersom den individuelle kursdagen ønskes avholdt annet sted kan dette arrangeres etter nærmere avtale og kostnad til eventuelt kurssted/lunsj mm kommer da i tillegg til kursprisen. Eventuelle reise- og oppholdskostnader kommer i tillegg til kursprisen.

Utvidelse til bedriftsinternt kurs: Dersom det ønskes å utvide en individuell kursdag til et bedriftsinternt kurs for noen flere deltakere (.. hele styret eller ledergruppen totalt..) er prisen pr ekstra deltaker kr. 3.950,- eks mva. Ved flere enn 4 deltakere anbefaler vi deg å ta kontakt med oss for et konkret og avstemt pristilbud.

Alle våre kurstilbud som du til enhver tid finner på våre nettsider kan leveres som en individuell kursdag.  I oversikten nedenfor, og på våre nettsider, er en del kurs avmerket med ”IK” = individuell kursdag som en del av kursnavnet! Det betyr at det aktuelle kurset KUN leveres som individuell kursdag, eventuelt etter avtale som bedriftsinternt kurs. Kurset arrangeres derav ikke som et standard kurs åpent for alle og enhver å melde seg på.

Du kan laste ned vår PDF brosjyre om Individuell kursdag her:  Brosjyre PDF Individuell Kursdag SF V1-2017

Velg blant følgende emner – i alfabetisk rekkefølge:

Aksjonæravtaler i praksis – Ansatt valgt styremedlem – Ansvarlige selskaper – Budsjettering og kalkulasjon – Corporate Governance i praksis – Daglig leder og styret. – Daglig leders oppgaver og ansvar – Daglig leders rapport til styret – De vanskelige personalsamtalene – Due diligence prosesser – Effektive ledergrupper og ledersamlinger – Emisjon og investorpresentasjon – Fisjon og fisjonsprosesser i praksis – Forhandlingsstrategi og forhandlingsteknikk – Forretningsplan i praksis – Forvaltning av fast eiendom – Franchise som forretningsmodell – Fusjon og fusjonsprosesser i praksis – Generalforsamling fra A til Å – Grunnleggende styrearbeid – HMS for ledere ihht lovbestemte krav for godkjennelse – Internett og sosiale medier som salgs og markedsarena – Key Account Management i praksis – KPI Suksessindikatorer for virksomheten – Kjøp av virksomheter – Lean management i praksis – Lederassistenten og profesjonalisering i rollen – Medarbeidersamtaler, individuell mål og resultatsamtaler – Mediehåndtering for styret og ledelsen – Ny i lederrollen, basiskurs for førstegangsledere – Omstilling og restrukturering – Oppløsning og avvikling av selskap – Regnskapsanalyse og nøkkeltall – Regnskapsforståelse i praksis – Strategisk forretningsutvikling og vekst – Styrearbeid i datterselskaper i konsern – Styresekretæren, saksgang og dokumentasjon – Styreleder og styreledelse – Valgprosesser og Representasjonsforskriften – Verdivurderinger av selskaper

Velkommen til effektive, fokuserte og løsningsorienterte individuelle kursdager!  

Ta kontakt med oss på telefon 22 99 77 00 eller e-post til post@styreforeningen.no dersom du ønsker mer informasjon eller vil avtale en individuell kursdag på en dato som passer deg!

Påmelding

Deltakerinfo

Navn

E-post

Mobil

Telefon, privat

Adresse

Postnr

Sted

Verdisjekk: (Benyttes kun av interne)Fakturamottaker (dersom faktura skal utstedes til firma)

Firma

Adresse

Postnr

Sted

TelefonYtterligere opplysninger

I dette feltet kan du spesifisere kurs du har deltatt på i Styreforeningens regi tidligere. Benytt gjerne feltet 'ytterligere opplysninger' til å gi utfyllende opplysninger om dine erfaringer, verv og kompetanse.

Denne bestillingen eller henvendelsen kommer som en følge av:

Min kontaktperson i Styreforeningen: