Hvorfor kan spesialisering være en nøkkel til overlevelse og vekst?

I 2012 ble det etablert hele 51 169 foretak i Norge. Fem år senere var hele 35 901 av disse enten avviklet eller konkurs. Det innebærer at kun 29,8 % av selskapene var i «live» etter fem år. Utviklingen ser også ut til å være negativ: Av bedrifter som startet opp i 2012 var 49,5 % avviklet eller konkurs etter ett års drift, mens for etableringer i 2016 var tilsvarende tall 55,5 %. Det er flere elementer eiere, styre og ledelse bør sette søkelys på for å søke overlevelsesgraden, spesialisering er ett av dem.

Hva er det som hindrer bedriftene i å vokse?

Frode Solberg, høyskolelektor ved Institutt for rettsvitenskap og styring, lister opp følgende elementer:

 • Manglende utvikling av forretningsmodell og forretningsprosesser.
 • For liten bruk av digitale løsninger.
 • For små nettverk.
 • Manglende kunnskap om ledelse og strategi.
 • Svak utnyttelse av styrefunksjonen.
 • Mer kompetanse om produkter enn marked.
 • For liten grad av spesialisering og nisjestrategier.

Han oppgir tilsvarende syv elementer som kan få bedrifter til å vokse raskere:

 • Spesialiser deg
 • Ta i bruk digitale løsninger
 • Sett av tid til å utvikle bedriften
 • Skaff deg ny kunnskap
 • Eksperter inn i styret
 • Samarbeid med andre
 • Sørg for riktig styring og kontroll

Under vil vi konsentrere oss om det første elementet, spesialisering.

Hvorfor bør du spesialisere deg?

Frode Solberg skriver følgende: «Spesialiser deg. De fleste små og mellomstore bedrifter tenker for lite på hva de skal være gode på. De må bli bedre på å utvikle et klart forretningskonsept, forretningsmodell og strategi. Uavhengig av bransje må bedriften bli tydelig på den nisjen den skal være god i slik at den blir en foretrukken spesialist fremfor en av mange lavprisfokuserte tilbydere.»

Larry Alton, oppgir i en artikkel på Forbes.com, fem gode grunner til at moderne bedrifter spesialiserer seg:

1. Du blir en tydeligere aktør i ditt marked

Når du spesialiserer deg er det lettere å operere i ditt definerte marked, for gjennom å bli en «større fisk» i en «mindre dam», blir det færre å konkurrere med og du blir lettere anerkjent som en spesialist det er naturlig å henvende seg til.

2. Mindre lærekurve

Det er viktig for en bedrifts suksess, men ressurskrevende å holde seg oppdatert med hensyn til nye trender, beste praksis og utvikling. Jobber du innenfor innovative bransjer som IT- eller medisin, kan du nok kjenne deg igjen i dette. Ved å spesialisere deg, og fokusere på ett eller få områder, vil det kunne være enklere å konsentrere deg om disse områdene fullt ut, noe som igjen fører til bedre forståelse og ekspertise på område.

3. Du blir lettere sett på som en ekspert eller autoritet på ditt område

Et retorisk spørsmål, selvsagt, men allikevel beskrivende: Hvis du har fått en hjernesvulst, hvem oppfatter du å ha høyest ekspertise og autoritet, en generell kirurg eller en kranial nevrolog med spesialisering innen hjernetumor?

Gjennom spesialisering vil markedet lettere se deg som en autoritet innenfor ditt felt, noe som gjør at du kan ta bedre betalt og ha færre kunder.

4. Det er enklere å få ordrene

I konkurranse med mindre spesialiserte konkurrenter er det større sjanse for at du får ordren. Se for deg en mulig kunde som har behov for å fjerne virus fra sin PC. Hun søker på alternative tilbydere i sitt nærområde, og får opp følgende alternativer:

 • PC-reparasjon AS
 • Kvikk PC-rep AS
 • PC-reparasjon og vedlikehold AS
 • PC Virusfjerning AS

Alle kunne sikkert hjulpet henne med å fjerne viruset, men sistnevnt vil fort kunne ha en større appell til kunder med dette spesifikke problemet.

5. Bedre nettverksbygging

Spesialisering gir større muligheter til å bygge gode nettverk, siden markedet ditt rett og slett er mindre. Forutsatt at du er en dyktig aktør, spres informasjonen om den gode jobben du gjør raskt av selg selv. I aktiv nettverksbyggingen vil du oppleve at du treffer mennesker og organisasjoner som relaterer seg lett til din spesialitet, noe som gjør det lettere å treffe de rette forbindelsene for deg.

Lær mer om strategisk forretningsutvikling og vekst

Har du en nystartet bedrift og trenger du mer kunnskap om hva som skal til for å komme deg gjennom de første årene, eller har du drevet en del år uten å få den utviklingen du hadde håpet på? Da er det kanskje på tide å delta på det populære kurset Strategisk forretningsutvikling og vekst, et kurs med høy skår og med følgende på agendaen:

 • Styrets ansvar – styrets involvering i strategiarbeid
 • Hva hindrer, og hva skaper vekst i norske bedrifter?
 • Fra visjon til tiltak
 • Analyse, strategi og forretningsmodeller
 • Nøkkelindikatorer i virksomheten
 • Due Diligence og finansiering
 • Strategiske utfordringer knyttet til kultur.

Kurset er i all hovedsak praktisk rettet, med verktøy for blant annet strategiprosess.

Strategisk forretningsutvikling og vekst – Nettkurs (live)

Kurset gir deg konkret mal/verktøy for din strategiprosess og en innføring i nødvendige kriterier for vekst. Dette er en nettkurs-variant.

Strategisk forretningsutvikling og vekst

Kurset gir deg konkret mal/verktøy for din strategiprosess og en innføring i nødvendige kriterier for vekst.

Hva trenger du hjelp til?
Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Bistand og veileding for din virksomhet

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål? Ønsker å starte en dialog med en av våre konsulenter? Eller trenger du bistand i forhold til temaet i denne artikkelen? Ta kontakt i dag.

Del artikkelen med andre