Hvordan lede arbeidet med bærekraft i en virksomhet

Forfatter: Ole Sverre Spigseth og Margrethe Snekkerbakken

For mange virksomheter representere bærekraft at man må forholde seg til nye regelverk og føringer. Nye forventinger fra kunder og andre interessenter skaper også utfordringer for en del. Styreforeningens kurs i bærekraftledelse har vært et nyttig verktøy for mange ledere i arbeidet med disse utfordringene.

Har dere nok fokus på bærekraft?

Bærekraftområdet er bredt og omfattende, og mange personer og virksomheter finner det utfordrende å orientere seg i dette landskapet. Det stilles stadig strengere krav til at virksomheter tar sitt samfunnsansvar og gjør sitt til å bidra til en bærekraftig utvikling. Regelverk og føringer stiller også nye krav til ledelsen. I mange små og mellomstore norske bedrifter blir fagansvaret for bærekraft gjerne tildelt en person som brenner for faget, og som får dette fagansvaret i tillegg til de oppgaver vedkommende har fra før. I noen tilfeller er det daglig leder selv som sitter med ansvaret i mangel på en fagressurs å delegere til.

Å holde oversikt over hva som kreves, tolke dette for egen virksomhet og skape nye muligheter i bedriften, krever grundige analyser som tar tid og kjennskap til metoder og verktøy. Å gå igjennom en slik prosess er tidkrevende og forutsetter ofte også bevisstgjøring og opplæring og motivering av daglig leder, hele ledergruppen og styret.

Er styreforeningens kurs i bærekraftledelse et alternativ?

Med bakgrunn av dette uttrykte behovet har Styreforeningen siden høsten 2023 hatt kurset bærekraftledelse på kursmenyen. Dette er kurset for deg som har bærekraft som ansvarsområde, det være seg på heltid eller deltid. Kurset, som går over to dager, gir deg det nødvendige faglige påfyllet, slik at du kan lede arbeidet med bedriftens samfunnsansvar. Vi tar et dypdykk inn i det å ha ansvaret for bærekraft i en virksomhet. 

Emner vi er innom er:

  • Det regulatoriske – krav og forventninger
  • Det å være faglig leder uten å være «sjef»
  • Bærekraft og strategi
  • Identifisere mulige tiltak for å bli mer bærekraftig og lønnsom.
  • Hvordan gjennomføre tiltakene
  • Hva kjennetegner de som lykkes
  • Rapportering og sertifisering

Formålet med kurset er å gjøre ledere og bærekraftansvarlige best mulig i stand til å sikre at virksomheten gjør det den kan for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Kurset retter seg i første omgang mot deg som ønsker mer kompetanse for å klare balansen mellom flere roller, og er på jakt etter verktøy for hvordan du kan sørge for at nok tid blir brukt på bærekraftarbeidet.

Et kurs basert på dialog og erfaringsutveksling

Du får korte forelesninger innen relevante tema og gjennomgang av verktøy du som har dette ansvaret bør ha kjennskap til. Men kanskje aller viktigst; gode diskusjoner og erfaringsutveksling med andre med tilsvarende ansvar. 

Du kan lese mer om kursinnholdet her

Det er satt opp to kurs i andre kvartal. Det første gjennomføres 09.04 og 10.04, og det andre 05.06 og 06.06.

Du kan melde deg på her

Fortsatt usikker? Sjekk ut hva et knippe av tidligere deltagere har sagt om kurset:

«Takk for to veldig inspirerende og nyttige dager»

«Veldig konkret innhold, bra kurs flinke folk og fin sammensetning av deltagere»

«Veldig gode maler og rammer. Kursholdere med høy kompetanse og engasjement»

«…vi reiser hjem med mange konkrete og nyttige verktøy for å kunne ta fatt på jobben som bærekraftledere…»

«meget bra med diskusjoner i grupper og ikke minst gode diskusjoner underveis også i plenum»

«Veldig inspirerende, med dyktige kursholdere med stor kompetanse som ga oss god tid til deling av egne erfaringer og utfordringer – terningkast 6»

Velkommen skal du være!

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler: