Søk

Hvordan kan en solid «grunnmur» øke virksomhetens verdi?

Forfatter: Jan Christian Bernhardt

Eier du en liten eller mellomstor virksomhet, og ønsker å selge virksomheten om noen år? Kanskje du vil gjennomføre et generasjonsskifte, og ønsker å gi avkommet et best mulig utgangspunkt? Da vil det være viktig å forstå hvordan en best mulig «grunnmur» i virksomheten kan øke verdien, samtidig som risikoen for fremtidige problemer blir mindre.

Se for deg at grunnmuren består av byggeklosser; noen harde, og noen litt mykere, men allikvel sterke nok til at huset står trygt oppå grunnmuren. De harde knytter vi gjerne til systemer og struktur, mens de myke dreier seg om menneskelige og relasjonelle sider ved organisasjonen.

Noen eksempler på solide byggeklosser kan være:

Et velfungerende styre som har «kontrollen», men som er mer fokuserer på endring og utvikling, enn tidligere historikk og detaljstyring av daglig leder.

En daglig leder med en lederstil hvor hun/han får med seg resten av laget gjennom tydelige forventninger og god kommunikasjon, som forstår hvorfor tillitt leses likt både forlengs og baklengs, og som evner å gjennomføre de tiltak som styret eller hun/han selv har besluttet.

En organisasjon hvor roller og ansvarsforhold er tydelig avklart og vel kjent blant medarbeiderne, samtidig som de vet hvilke fullmakter de har. 

Når nødvendig, et styringssystem med tydelige beskrivelser av virksomheten; med prosessbeskrivelser, sjekklister og innebygde muligheter til å håndtere forbedringsforslag og avvik, slik at virksomheten stadig kan bli bedre og kan vokse innenfor definerte rammer. 

Nok ressurser i form av bemanning til å ivareta de oppgavene organisasjonen er satt til å utføre.

Gode avtaler og et godt og oversiktlig system for avtalene, enten det er med ansatte, kunder, leverandører eller samarbeidspartnere. Videre god oversikt over når avtaler skal reforhandles, samt gode systemer for følge opp endringer, for eksempel gjennom oppdatering av priser i egne systemer. 

Gode systemer for å ivareta myndighetskrav og krav og forventninger fra kunder og avtalepartnere. Dette kan gjelde alt fra HMS og personvern til nyere forventninger til bærekraftfokus i din virksomhet.

Effektive og trygge systemer for økonomi- og regnskapsfunksjoner, samt kompetanse nok til å forstå de viktigste økonomiske sammenhenger, blant annet hvor viktig det er for de fleste å fokusere på likviditet og nok kapital i virksomheten.

Gjennomtenkte og effektive IT-systemer som fungerer og matcher dine prosesser, ikke bare på papiret, men der medarbeiderne i praksis både forstår, vil, og kan bruke systemene på en effektiv måte.

Enten du skal bygge grunnmuren fra «bunn av», eller ser at du har hull i den eksisterende, inviterer vi deg til å delta 

på kurset «Effektiv drift i små og mellomstore virksomheter», et En-til-EN-kurs hvor bare du selv og foredragsholder deltar. Da får du personlig rådgivning innenfor de aktuelle temaene som er viktigst for deg under selve kursgjennomgangen. 

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler:

Kontakt oss
Øvre Slottsgate 17,
0157 Oslo