Har du et ansvar for rapporteringen av Aksjonærregisteroppgaven?

Tiden for innrapportering av Aksjonærregisteroppgaven nærmer seg. 7. desember 2020 er forhåndsutfylt utgave lagt ut til alle som hadde ansvar (*se nedenfor) for å levere slik oppgave for 2019 og som er registrert med/for å ha et ansvar for dette for 2020.

Du skal ha mottatt en melding i innboksen på Altinn om at oppgaven er tilgjengelig. Du skal videre også ha fått melding om det pr. e-post.

Innleveringsfrist for innlevering av Aksjonærregisteroppgaven i Altinn er 31. januar 2021, og fristen gjelder for alle aksje- og allmennaksjeselskap. Dette gjelder også selskaper som har blitt avviklet gjennom 2020 og selskaper som ble slettet i løpet av 2019.

Hva skjer dersom Aksjonærregister­oppgaven ikke blir levert?

Konsekvenser av at Aksjonærregister­oppgaven ikke leveres, leveres for seint, eller blir avvist pga. feil kan bli:

 • mulig straffegebyr for selskapet
 • private aksjonærer i firmaet ikke får utfylte opplysninger i selvangivelsen
 • private aksjonærer ikke får aksje- og egenkapitalbevis
 • private aksjonærer blir nødt til å levere selvangivelse manuelt i Altinn, med vedlegget Aksjer og fondsandeler
 • muligheten for stilltiende samtykke til den ferdigutfylte selvangivelsen faller bort
 • at selskapet ikke får godkjent ny oppgave, dersom oppgaven ikke ble levert året før

Tvangsmulkt for selskap som ikke leverer innen fristen

Skatteetaten har besluttet å ilegge selskap som ikke leverer innen fristen en daglig løpende tvangsmulkt frem til oppgaven blir levert. Mulkten vil utgjøre 1 rettsgebyr pr. dag, som utgjør kr 1172 pr 01.11.2020. Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige 50 rettsgebyr, som utgjør kr 58 600.

Pr. inngangen til desember 2020 er tvangsmulkt midlertidig stoppet som en del av tiltakspakkene i forbindelse med koronasituasjonen. Dette kan igjen endres, så følg med på skatteetaten.no for mer informasjon.

Det er noen unntak

Boligaksjeselskap trenger imidlertid ikke å levere oppgaven. Det trenger heller ikke selskap som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) da VPS står for innrapporteringen i slike tilfeller. Skattefrie institusjoner skal bare levere oppgaven hvis institusjonen har skattepliktig inntekt.

Hvem kan levere Aksjonærregisteroppgaven?

For å kunne fylle ut dette skjemaet for virksomheten må du være registrert med en Altinn-rolle som gir deg tilgang. Alternativt kan du som registrert utfyller/innsender eller signaturberettiget, sørge for at en med kunnskap om dette er tildelt denne rollen for ditt selskap. Følgende roller gir tilgang i Altinn: 

 • Ansvarlig revisor
 • Revisormedarbeider
 • Regnskapsfører med signeringsrett
 • Regnskapsfører uten signeringsrett
 • Regnskapsmedarbeider
 • Utfyller/innsender eller begrenset signeringsrettighet

Hvordan vet jeg at jeg har riktig tilgang i Altinn?

Du kan selv sjekke ut hvilke roller du har for en aktør på følgende side på din Altinn. Gå til Profil og deretter gå inn på Skjema og tjenester du har rettigheter til. Sjekk om du har en av de ovenfor nevnte rollene. Om du ikke har en av disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg, eller sørge for at rollene etableres til en som kan håndtere dette.

Hvor finner jeg Aksjonærregisteroppgaven i Altinn?

Aksjonærregisteroppgaven består av et hovedskjema, RF-1086, som inneholder selskapsopplysninger, og et vedleggsskjema (også kalt underskjema) RF-1086U, som inneholder aksjonæropplysninger.

Det skal være ett vedleggsskjema pr. aksjonær.

Vedleggsskjema finner du som en arkfane. For å legge til et vedleggsskjema, går du inn på fanen «Oversikt – skjema og vedlegg» og trykker på knappen «Legg til». AR-oppgaven forhåndsutfyller aksjonærer som er identifisert fra 2019-innleveringen, dersom den ble innlevert da.

Opplysninger i aksjeeierregisteroppgavene fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjeoppgaven (RF-1088) til aksjonærene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett skattemelding. Den danner også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i skattemeldingen.

Forhåndsutfylt oppgave inneholder selskaps- og aksjonæropplysninger lik utgående beholdning for fjoråret. Det finnes ett underskjema pr. identifisert aksjonær.

Merk deg at det ikke produseres forhåndsutfylte oppgaver når selskapet har unnlatt å sende oppgave tidligere år eller hvis selskapet er stiftet i 2020.

For nye/uidentifiserte aksjonærer legges vedleggsskjema (RF-1086U) til etter behov.

Hva skjer etter at Aksjonærregisteroppgaven er levert?

Etter innsending av oppgaven i Altinn, legges det fortløpende ut melding om følgende:

 • Bekreftelse når oppgaven er godkjent i Aksjonærregisteret, og det vil si at oppgaven ikke innholder feil. Selskapet vet dermed at dette er levert og at det blir produsert ”Aksjeoppgaven 2020” til selskapets aksjonærer.
 • En liste over feil som gir oversikt over hva som må rettes før oppgaven kan godkjennes i Aksjonærregisteret. Oppgaven må sendes inn på nytt.

Du kan sende inn oppgaven så mange ganger du vil. Det vil alltid være den siste innsendte oppgave som vil være den gjeldende oppgaven.

Hvordan leverer jeg Aksjonærregisteroppgaven for et selskap som er slettet?

Slettede selskap kan også levere oppgaven gjennom Altinn. Slettede selskap finner du ved å gå til «Innboks» og velge «Vis alle aktører» i aktør (ikonet opp til høyre). Huk deretter av i boksen for «Se slettede enheter».

Gratis frokostseminar om oppgaven

Som medlem av Styreforeningen kan du delta på gratis frokostseminar der du får tips og råd om oppgaven. Frokostseminaret arrangeres som nettkurs, fredag 15. januar 2021 kl. 08.30 – 09.30. Meld deg på nettkurset «Aksjonærregisteroppgaven ordner vi NÅ» her.

Dersom du trenger mer eller konkret hjelp med å lever oppgaven kan du avtale det med oss etter frokostseminaret.

Hva trenger du hjelp til?
Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Bistand og veileding for din virksomhet

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål? Ønsker å starte en dialog med en av våre konsulenter? Eller trenger du bistand i forhold til temaet i denne artikkelen? Ta kontakt i dag.

Del artikkelen med andre