«Hands on» – om kvalitativ rapportering i styret – Nettkurs (live)

Dette nettkurset handler om daglig leders rapport og annen vesentlig rapportering på styrenivå.

Detaljer for kurset

Dette er et nettkurs for alle som deltar i styrearbeid, men kurset er hovedsaklig utviklet for styreledere og daglig leder. 

Med dette nettkurset får du en innføring i daglig leders rapport og annen vesentlig rapportering, om essensielle sjekkpunkter og andre viktige spørsmål å stille. 

Aksjeloven krever at daglig leder skal blant annet rapportere om selskapets status og om vesentlige forhold, minst hver 4. måned i et AS og minst hver måned i et ASA.

Bestemmelsene er der for å “tvinge” daglig leder til å stoppe opp og ta tempen på virksomheten. Daglig leder skal skaffe seg en oversikt og sjekke viktige og vesentlige sider ved selskapet, dets drift og forhold forøvrig som kan påvirke utvikling for selskap og dets eiere. 

Styret må derav – på grunn av lovens krav om å kontrollere og følge opp – ta stilling til rapportene fra daglig leder. Derav kommer spørsmål om behov og forventning til styrebehandling og dokumentering av styrets oppfølging, inn som sentralt.

Dette kurset er bygget opp som et svært praktisk kurs. Vi gjennomgår ulike eksempler på denne type rapportering i kurset, og benytter oss av diverse maler og sjekklister. Deltakere får tilgang til en egen Dropbox-mappe med 10-12 dokumentmaler og eksempler som kan benyttes i egen bedrift.  

Kursinnhold:

 • Om lovenes krav til rapportering til og på styrenivå
 • Hva forventes av omfang og innhold i lovens “daglig leders rapport”?
 • Hvilke hovedområder skal det rapporteres om?
 • Hvordan bør rapportdata og ingredienser i rapporten presenteres?
 • Hvilke nøkkeltall fra regnskap (resultat/balanse) er vesentlige?
 • Nøkkeltall og KPI-rapportering
 • Risikoanalyse og risikovurderinger
 • HMS og internkontroll-forhold
 • Personalforhold: Er det en styresak? Når, hvorfor, hvordan i så fall?
 • Prognose- og scenariebasert rapportering
 • Informasjon og fortrolig informasjon, og taushetsplikt i.f.m rapportering
 • 20 viktige og konkrete tips til rapporteringen
 • Gjennomgang av rapportmaler i ulike fomat og former
 • Rapporteringsanalysen 

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

Kurset inngår som én av tre valgfrie grunnkurs i den modulbaserte versjonen av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Autorisasjonsprogrammet-1024x531.jpg

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier