Handleplikt og krisehåndtering for styret – Nettkurs (live)

Nettkurset er basert på erfaringer fra mengder av krise og handlepliktsituasjoner sammen med kunder og medlemmer, herunder hundrevis av timer med praktisk rådgivning og praktiske prosesser i forbindelse med koronakrisen.

Detaljer for kurset

Kurset tar utgangspunkt i bestemmelsene om styrets ansvar for at: selskapet til enhver tid har en forsvarlig egenkapital og er rustet for forsvarlig drift. Dette er et praktisk kurs. Det er basert på erfaringer fra mengder av krise og handlepliktsituasjoner med / sammen med kunder og medlemmer, herunder hundrevis av timer med praktisk rådgivning og praktiske prosesser i mars og april 2020 i.f.m koronakrisen.

Hvordan formulerer dere viktige beslutninger? 

Som vi er opptatt av å formidle på alle styrekurs: formalia, formalia, formailia! Det er ekstremt viktig å  ikke kun bare snakke, diskutere, ha meninger.

Det kreves handling, og det kreves formelt riktige beslutninger, tiltak og formaliseringer. 

Som vi er opptatt av å formidle på alle styrekurs: formalia, formalia, formailia! Det er ekstremt viktig å  ikke kun bare snakke, diskutere, ha meninger.

Kursinnhold:

  • Hvordan er egenkapitalsituasjonen faktisk hos dere i dag?
  • Hva inngår i egenkapital?
  • Hva svekker egenkapitalen, og hvilke faktorer i det siste, eller påregnelige/risikable fremover vil ha direkte effekt på egenkapitalen?
  • Handleplikt – hva er det? Skulle dere allerede ha handlet?
  • Når bør dere handle og hvordan går dere frem? Hva gjøres på hvilke måte?
  • Hvordan formaliserer dere og underbygger at styret har utført betryggende kontroll, iført riktige og viktige tiltak og i praksis oppfylt handleplikten?
  • Hva er krise? Hvilke kriser er dere i nå, og hvilke kriseelementer står foran som dere i styret må forberede dere på?
  • Hvordan formulerer dere viktige beslutninger? 

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier