Handleplikt og krisehåndtering for styret (Nett/Web-kurs inkl. verktøy)

Nettkurset er basert på erfaringer fra mengder av krise og handlepliktsituasjoner sammen med kunder og medlemmer, herunder hundrevis av timer med praktisk rådgivning og praktiske prosesser i forbindelse med koronakrisen.

Detaljer for kurset

Kurset tar utgangspunkt i bestemmelsene om styrets ansvar for at: selskapet til enhver tid har en forsvarlig egenkapital og er rustet for forsvarlig drift. Dette er et praktisk kurs. Det er basert på erfaringer fra mengder av krise og handlepliktsituasjoner med / sammen med kunder og medlemmer, herunder hundrevis av timer med praktisk rådgivning og praktiske prosesser i mars og april 2020 i.f.m koronakrisen.

Som vi er opptatt av å formidle på alle andre styrekurs: Formalia, formalia formalia. Det er ekstremt viktig å ikke bare snakke, diskutere og å ha meninger. Det kreves handling og det kreves formelt riktige beslutninger, tiltak og formaliseringer. 

Styremedlemmer, styreledere, daglige ledere, eiere, grundere og andre med interesse for – eller behov for – å kjenne til kravene til handleplikt, egenkapital og “kvalitetskrav” til selskapet for å kunne drive forsvarlig.

Kursinnhold:

  • Hvordan er egenkapitalsituasjonen faktisk hos oss i dag?
  • Hva inngår i vår egenkapital?
  • Hva svekker vår egenkapital og hvilke faktorer i det siste, eller påregnelige/risikable fremover vil ha direkte effekt på vår egenkapital?
  • Handleplikt – hva er det? Skulle vi allerede handlet?
  • Når bør vi handle og hvordan går vi frem? Hva gjøres på hvilke måte?
  • Hvordan formaliserer vi og underbygger vi at styret har utført betryggende kontroll, iført riktige og viktige tiltak og i praksis oppfylt handleplikten?
  • Hva er krise? Hvilke kriser er vi i nå med vår virksomhet og hvilke kriseelementer står foran oss som vi i styret må forberede oss på?
  • Hvordan formulerer vi viktige beslutninger? 

Nett/web-kurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nett/web-kursdelen i Teams og digital whiteboard MIRO, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset og en del faglig stoff du kan arbeide med og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen(e): Logg deg på webinar/nettkurs-delen ved å benytte mottatte linker. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nett/web-delen av kurset:  Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Varighet

Nett/web-delen av kurset varer i ca. 3 timer. Se det enkelte kurs for aktuelt tidspunkt den dagen. Merk deg tidspunkt på den konkrete dato før bestilling.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier