Grunnleggende styrearbeid – styrets oppgaver og ansvar

Styrearbeidets pilarer

Styremedlemmer er personlig ansvarlig for å utføre et forsvarlig styrearbeid. Med dette kurset vil du få en grundig opplæring for å kunne planlegge, strukturere og utøve arbeidet på en ansvarlig måte.

Detaljer for kurset

 • Øk din kompetanse i styret
 • Lær de grunnleggende retningslinjene for styrearbeidet
 • Bli kjent med de ulike lovene knyttet til styrearbeid
 • Lær mer med praktiske utfordringer sammen med andre deltakere

Styrets arbeid krever en god struktur slik at det utføres på en ansvarlig måte. Styret og hvert enkelt medlem av styret er personlig ansvarlig for at de oppgavene de gjør er forsvarlig utført.
Styrearbeid bygger på en rekke bestemmelser, krav og forventninger som i utgangspunktet er ganske likt uavhengig av selskapsform, organisasjonsform eller virksomhet. Derfor passer dette kurset for alle som har et styreverv, helt uavhengig av type virksomhet.

Kurset gir en grunnleggende opplæring i styrearbeid. Vår mål er å gi deg som deltaker en meget god plattform for en utfyllende og grundig kompetanse i styret. Dette kurset går gjennom grunnleggende retningslinjer for styrearbeid. Vi vil legge frem forslag til praksis på flere viktige områder. I tillegg legger vi til rette for dialoger og diskusjoner blant deltakerne om de aktuelle temaet i kurset.

Dette kurset er avholdt for ca 17 000 personer rundt om i Norge. Tilbakemeldingene fra kurset er meget gode, og kurset avholdes gjennom året rundt omkring i de større byene i Norge.

Vi har forberedt gruppearbeid oppgaver i form av relevante caser som gir praktiske utfordringer og i løpet av kurset vil du gjennomføre en styrearbeids test sammen med en gruppe.

Kursinnhold:

 • Styrets hovedroller og dets plassering i organisasjonen
 • Styrets hovedoppgaver etter aksjelovene og annen selskapslovgivning
 • Styrets som kollegium og dets kollektive ansvar 
 • Valg av styremedlemmer og de ulike rollene i styret
  • Styreleder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • Observatører
 • Nærmere om ansatt valgte styremedlemmer
 • Daglig leder og andre ledende ansattes forhold til styret
 • Revisors forhold til styret
 • Styret og eierne, styrets oppgaver i forbindelse med generalforsamling
 • Innkalling, referat, protokoll og formelle forhold
 • Utfordringer med styrearbeid i praksis

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier