fbpx
Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

God jul! StyreNytt Desember 2018 finner du her!

«Hei hå, da var det jul igjen…»

Da er det siste del av desember – igjen – da dere!

Vi vet ikke hvordan det oppleves for deg, men for
flertallet her hos oss mener vi bestemt at denne
desember måneden kom veldig raskt etter forrige.. 🤔

Vi har lagt bak oss et rivende halvår med «all-time-high»
aktivitet på; den ordinære kursfronten, innen bedrifts-
interne kurs, og innenfor Autorisasjonsprogrammet.

Vi merker også en markant økning i forespørsler etter
styremedlemmer og har fått igangsatt flere prosesser som
skal «på plass» nå like over nyttår. Utover i dette nyhets-
brevet vil vi presentere noen av disse oppdragene, samt
igjen presentere noen aktuelle styrevervskandidater.

God jul! Takk for samarbeidet i året som snart er bak oss!

Her finner du vårt nyhetsbrev for desember 2018 i pdf: