Søk
Close this search box.
Søk

Gi ansatt valgte styretrening!

Forfatter: Stein Tosterud

Er dine ansattvalgte styremedlemmer kompetente på styreoppgavene og en ressurs for ditt styre?

Styremedlemmer valgt av de ansatte er fullverdige styremedlemmer på lik linje med eiervalgte. Generelt er likevel deres kunnskap om styrearbeid, rollen, ansvar og risiko ofte begrenset, da de er rekruttert fra helt andre profesjoner i virksomheten. 

I styret er det daglig leder og de ansatte valgte som kjenner bedriftens kultur, sterke og svake sider og hva som skjer i organisasjonen best. Utnyttes dette potensialet i ditt styre?

Potensialet for styret ved at de ansattvalgte føler usikkerhet om sin rolle i møtene blir begrenset. Det kreves en god Onboarding og et kunnskapsløft for de nyvalgte.

På våre kurs ser vi en positiv utvikling der flere og flere bedrifter påmelder alle sine ansattvalgte, observatører og varamedlemmer til vårt kurs Ansattvalgt styremedlem eller kontakter oss for en bedriftsintern gjennomføring

Kurset gjennomføres både som Dagskurs og som Nettkurs (Live). Se også styreforeningen.no Kurskalender.

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler:

Kontakt oss
Øvre Slottsgate 17,
0157 Oslo