Generalforsamling og eierrettigheter – Nettkurs (live)

Kurset tar utgangspunkt i Aksjelovens kapittel 5 og de bestemmelser forøvrig som omfatter generalforsamlingens oppgaver og ansvar. Dette er en nettkursvariant.

Detaljer for kurset

Kurset retter seg mot eiere, styreledere, styremedlemmer, varamedlemmer, observatører og daglige ledere.

Kurset tar utgangspunkt i aksjelovens kapittel 5 og de bestemmelser forøvrig som omfatter generalforsamlingens oppgaver og ansvar.

Formålet med kurset er at deltakerne skal få detaljert kunnskap om de ulike regler som er gjeldene, hvordan generalforsamling og generalforsamlingssaker håndteres i praksis samt andre vesentlige forhold man bør være kjent med knyttet til aksje- og allmennaksjeselskapenes øverste selskapsorgan. 

Kursinnhold:

 • Om aksjeeierforsamling og begrepet “generalforsamling”
 • Forankring; aksjelov/lovgivningens regler om oppgaver og ansvar
 • Generalforsamlingens ansvarsområder
 • Hvem kan delta på generalforsamlingen
 • Nærmere om møterett, møteplikt, representasjon og rådgiver
 • Innkallingsregler ved generalforsamlinger
 • Styrets, styrelederes plikter og rettigheter ifm. generalforsamling
 • Stemmerettsbegrensninger, aksjeklasser og andre forhold som påvirker stemmerett
 • Inhabilitet i forhold til generalforsamling og avgjørelser på generalforsamling
 • Revisors deltakelse på generalforsamlingen
 • Tidsfrister 
 • Ordinær og ekstraordinær generalforsamling
 • Generalforsamling uten møte
 • Generalforsamlingssaker / vedtekter og aktuelle saker beskrevet ved innkallingen
 • Møteleders roller, referent rolle og medsignaturer
 • Åpningen av generalforsamlingen
 • Stemmeopptelling – avklaring av stemmeberettigede
 • Flertallskrav; alminnelige og kvalifisert flertall, enstemmighetskrav
 • Generalklausulen – fordeler på andres bekostning
 • Søksmål og granskning

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier