Frister for offentlig rapportering 2021

Som styremedlem i et flertall av Norges SMB-bedrifter, bør du følge opp rutiner som sikrer at offentlig rapportering og betaling skjer til fastsatte tider.

Her følger en oversikt over de viktigste fristene i 2021 relatert til regnskap og offentlig rapportering som styremedlemmer bør å være obs på.

Januar

 • 05. januar: Innsending av a-melding (for desember 2020) 
 • 15. januar: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (6. termin 2020) 
 • 31. januar: Innlevering av aksjonærregisteroppgave 

Februar

 • 01. februar: Sammenstilling (årsoppgave) til arbeidstaker (sendes ikke til skatteetaten) 
 • 01. februar: Frist for søknad om mva-melding for årstermin (omsetning < kr 1 000 000) 
 • 05. februar: Innsending av a-melding (for januar) 
 • 10. februar: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (6. termin 2020) 
 • 10. februar: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (6. termin 2020) 
 • 15. februar: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skatteyter (1. termin) 
 • 15. februar: Innsending av skjema «Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted» (for 2020) 

Mars

 • 01. mars: Frist før søknad om kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 
 • 05. mars: Innsending av a-melding (for februar) 
 • 10. mars: Innlevering av mva-melding for årstermin (omsetning < kr 1 000 000) og betaling av merverdiavgift 
 • 15. mars: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (1. termin) 
 • 15. mars: Betaling av forskuddsskatt personlig skatteyter (1. termin) 

April

 • 06. april: Innsending av a-melding (for mars) 
 • 12. april: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (1. termin) 
 • 12. april: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (1. termin) 
 • 12. april: Innlevering av mva-melding for primærnæring og betaling av merverdiavgift 
 • 15. april: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skatteyter (2. termin) 
 • 30. april: Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for lønnstakere og pensjonister

Mai

 • 05. mai: Innsending av a-melding (for april) 
 • 18. mai: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (2. termin) 
 • 31. mai: Innlevering av skattemelding for selskap 
 • 31. mai: Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende 
 • 31. mai: Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter 

Juni

 • 07. juni: Innsending av a-melding (for mai) 
 • 10. juni: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (2. termin) 
 • 10. juni: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (2. termin) 
 • 15. juni: Betaling av forskuddsskatt for personlig skatteyter (2. termin) 
 • 30. juni: Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning 

Juli

 • 05. juli: Innsending av a-melding (for juni) 
 • 15. juli: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (3. termin) 
 • 31. juli: Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret for å unngå gebyr

August

 • 05. august: Innsending av a-melding (for juli) 
 • 31. august: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (3. termin) 
 • 31. august: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (3. termin) 

September

 • 01. september: Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner 
 • 06. september: Innsending av a-melding (august) 
 • 15. september: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (4. termin) 
 • 15. september: Betaling av forskuddsskatt personlig skatteyter (3. termin) 

Oktober

 • 05. oktober: Innsending av a-melding (for september) 
 • 11. oktober: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (4. termin) 
 • 11. oktober: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (4. termin)  

November

 • 05. november: Innsending av a-melding (for oktober)
 • 15. november: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (5. termin)

Desember

 • 01. desember: Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding 
 • 06. desember: Innsending av a-melding (for november) 
 • 10. desember: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5. termin) 
 • 10. desember: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (5. termin) 
 • 15. desember: Betaling av forskuddsskatt personlig skatteyter (4. termin)
Hva trenger du hjelp til?
Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Bistand og veileding for din virksomhet

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål? Ønsker å starte en dialog med en av våre konsulenter? Eller trenger du bistand i forhold til temaet i denne artikkelen? Ta kontakt i dag.

Del artikkelen med andre