Fremtidens B2B-salg – er selskapet forberedt? (Nett/Web-kurs inkl.verktøy)

Fremtiden er her allerede og den stiller helt andre krav til salgsorganisasjonen. Nettkurset gir deltakerne innsikt i hva verdibasert salg innebærer og hvordan en kan løse mange av bedriftens fremtidige utfordringer.

Detaljer for kurset

 • Bli med på markedets utvikling
 • Lær deg fremtidens salgsmetoder
 • Verktøy til å strukturere salgsavdelingen
 • Få et innblikk inn i fremtidens B2B-salg

Dette nettkurset er rettet mot styremedlemmer, daglige ledere, markedssjefer og salgssjefer.  

Fremtiden er her allerede og den stiller helt andre krav til salgsorganisasjonen. Det tradisjonelle produkt- og løsningssalget er i ferd med å dø ut. Tiltagende digitalisering, økende globalisering og innkjøpere som blir stadig mer velinformert krever endring i hvordan man tenker salg, salgsoppfølging og styring. Skal man vinne i konkurransen må virksomheten vise at man skaper verdi for kunden, dette være seg i kundens drift, prosesser eller strategier. Forandringen krever at styret og ledelse sikrer at man tar de rette veivalg med hensyn til organisering og oppfølging av salgsorganisasjonen. 

Å implementere verdibasert salg fullt ut er en stor utfordring for både salgssjefer, selgere og ledelse. Kravet til salgsorganisasjoner om å endre seg har vært tydelig en god stund, men endringstakten og antall nye krav og mengden forventninger ser ut til stadig å øke. Gjennom kurset «Fremtidens B2B-salg» vil du få den nødvendige kunnskapen om hvordan du kan organisere salgsarbeidet i samsvar med fremtidens krav til metodikk, struktur og digitalisering. Skal du beholde dine kunder og vinne nye, må du være kapabel til å skape tilleggsverdier for kunden gjennom å ta de rette valgene for fremtiden. Meld deg på kurset og bli en del av fremtidens salgsapparat! 

Hensikten med dette kurset er å gi inspirasjon og ideer til det nødvendige strategiske arbeidet med å etablere, utvikle og følge opp en moderne salgsorganisasjon gjennom verdibasert salgsledelse. Etter gjennomført kurs skal deltakerne sitte igjen med ny kompetanse som gjør det mulig å forme og følge opp virksomhetens salgsprosess og salgs-KPI-er i tråd med en, for mange, ny hverdag.

For dette kurset vil du også motta to bøker (inkludert i kursavgiften):

 1. Nya affärer: värdebaserad försäljning 4.0 (på svensk)
 2. Managing B2B Sales 2025: Value Based Selling and how to implement it

Kursinnhold:

 • Hvordan ser den optimale salgsorganisasjonen ut i 2025? 
 • Konsekvenser av forandringer i omgivelsene og kundenes kjøpsprosess?  
 • Hvordan kombinerer vi personlig versus digitalt salg? 
 • Verdibasert salg 4.0 – fremtidens salgsmetodikk. 
 • Hvordan designe, implementere og følge opp en moderne salgsprosess? 
 • Hvordan identifisere utfordringene for salgsorganisasjonen når det gjelder styring og forandringsevne? 
 • Konkrete verktøy og arbeidsmetoder for overgripende oppfølging av salgsorganisasjonen. 
 • Styrets og ledelsens rolle i utvikling, implementering og oppfølging av salgsstrategier.

Nett/web-kurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nett/web-kursdelen i Teams og digital whiteboard MIRO, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset og en del faglig stoff du kan arbeide med og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen(e): Logg deg på webinar/nettkurs-delen ved å benytte mottatte linker. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet, gruppeoppgaver i Miro, og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nett/web-delen av kurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Varighet

Nett/web-delen av kurset varer i ca. 3 timer. Se det enkelte kurs for aktuelt tidspunkt den dagen. Merk deg tidspunkt på den konkrete dato før bestilling.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier