fbpx

Forretningsutvikling og endringsprosesser

 

Enhver virksomhets liv går i faser – som verden for øvrig!

 skal grunnlaget legges for en langsiktig og god forretningsutvikling!

Våre konsulenter kan bidra med alle sider av endrings- og omstillingsprosesser og vi har bred bransjemessig erfaring med denne type assistanse. Våre medarbeidere har deltatt i endringsprosesser i store og små virksomheter, fra store endringsprosesser innen bank og forsikring til omstilling av mindre familiebedrifter.

Omstillings- og endringsprosesser kan være smertefullt! Særlig når de skal gjennomføres som følge av en oppstått krise eller et akutt behov for å tilpasse seg en ny virkelighet, en ny konkurransesituasjon, ny teknologi eller nye retninger fra eieres side for eksempel. Omstillings- og endringsprosesser forbindes ofte med kriseaktige situasjoner der noe må gjøres – helst fort!

Alle bedrifters liv går i faser, det er en del av hverdagen å tilpasse seg, endre seg og omstille seg. Ofte er endringsbehovene små skritt underveis i hverdagen, men de litt større endringsprosessene utfordrer ofte etablerte systemer, etablerte vaner, etablert tenkesett og etablerte arbeidsmåter og rutiner

Vi bistår blant annet med bistand innen:

  • planleggings- gjennomførings- og kvalitetssikringsfaser innen omstilling
  • den kommunikasjonsmessige siden av omstillings- og endringssituasjoner, internt som eksternt
  • prosesser som krever innskrenkninger, oppsigelser og permitteringer
  • alle sider av fusjons- og fisjonsprosesser


Vi vil spesielt beskrive et av våre kurs nærmere

Kurset “Omstilling og restrukturering” tar utgangspunkt i at virksomheter opplever sviktende omsetning, kundeflukt, kostnadsøkning som fører til en hverdag der ledelsen må ta nye grep. For eksempel ny ledelse / ledelsesform, justere organisasjonen og tilrettelegge for ny målrettet satsning.

Kurset bygger på våre konsulenters erfaringer med omstillingsprosesser i ulike roller som leder og som konsulent. Med bakgrunn i ønske om å skape et praktisk rettet kurs, tar vi for oss en del konkrete utfordringer som bedriftens ledelse står ovenfor. Våre forelesere arbeider også i det daglige med styrekonsulentroller og som bidragsytere for ledere/styrer og virksomheter med deres konkrete omstruktureringsbehov. Hvis ønskelig kan vi også jobbe bedriftsinternt med ovennevnte problemstillinger!

Kursinnhold: Omstilling og restruktureringimage_omstilling

Innledning:
● bedriftens livssyklus, hvor befinner din bedrift seg nå
● behov for ny kurs og ny ledelse/ledelsesform
● motgang og krise, hvor er vi i dag og i morgen?

Del 1:
● gamle problemer og akkumulering av problemer
● demoraliserte ledere og redde ansatte
● sentralisering og desentralisering
● drøftelsesmøter, informasjon, dialog
● fagforeningen og tillitsvalgtes rolle
● permitteringer – permitteringsprosessen (jus og den praktiske vei)
● oppsigelser – oppsigelsesprosesser (jus og den praktiske vei)
● samarbeid med rekrutteringsselskaper for om- og nedbemanning

Case:
Bedrift rammet av endring – tiltaksplan for ny kurs
Sjekklister og handlingsplaner ved omstilling

Del 2:
● anstrengt likviditet
● utilfredse kunder
● stive bankfolk
● sinte investorer, aksjonærer og irritable styrer
● konkurrenter som sirkler omkring

Case:
Bedrift i krise – tiltaksplan for bank og investorer
Sjekklister for krisehåndtering

Del 3:
● organisasjonsutvikling – helhetstanke for endrede tider
● utviklingstiltak for organisasjoner i endring
● selskapets omdømme i vanskelige tider

Våre konsulenter bistår en rekke medlemmer og virksomheter med oppdrag knyttet til styrearbeid og forretningsutvikling og eksempler på oppdragstyper finner du under menyvalget “ Oppdragseksempler – konsulent assistanse

En times konkret gjennomgang vedrørende spørsmål og utfordringer på styrenivå (Avklaringstime), med en av våre styrekonsulenter i våre lokaler, er inkludert i det årlige medlemskapet.

Kontakt oss gjerne om avklaringstime, bistand eller kurs i forbindelse med emner ovenfor:

Telefon:   22 99 77 00          E-post;  post@styreforeningen.no