Forhandlingsteknikk i praksis – Nettkurs (live)

Med mal/verktøy for dine forhandlingsforeberedelser

Nettkurset er tilpasset alle som er involvert i forhandlinger, helt uavhengig av personlige egenskaper og bakgrunn. Et praktisk orientert kurs med analyse- og strategiverktøy, god dialog, gode eksempler og gruppeoppgaver.

Detaljer for kurset

 • Lær forhandlingsstrategi
 • Praktiske forhandlingsoppgaver i grupper
 • Hersketeknikker med praktiske eksempler
 • Hva påvirker motparten til å si ja?

Kurset er rettet mot alle som er involvert i forhandlinger, enten de er knyttet opp mot styre og ledelse, prosjektadministrasjon, salg, innkjøp, økonomi og finans eller andre fagområder.

Nettkurset er tilpasset alle som er involvert i forhandlinger, helt uavhengig av personlige egenskaper og bakgrunn. Et praktisk orientert nettkurs med analyse- og strategiverktøy, god dialog, gode eksempler og gruppeoppgaver.

Dette er et praktisk orientert nettkurs med analyse- og strategiverktøy, god dialog, gode eksempler og gruppeoppgaver, hvor deltakerne blir godt kjent med strategi- og analyseverktøyet «8 stegs-modellen» og introduseres for hva som påvirker oss; retorikk, hersketeknikker og seks andre sentrale forhold. Nettkurset rundes av med en gjennomgang forskjellige forhandlingsstiler og råd og tips knytte til forhandlinger.

Alle forhandler, og mange forhandler hver eneste dag, gjerne uten at de er klar over det selv. I tillegg til grunnleggende kunnskap om viktige begreper innen forhandling, hva som påvirker oss, gode strategiske verktøy, kunnskap om forhandlingsstiler og forhandlingskraft, skal kurset «Forhandlingsteknikk i praksis» gi deltakerne en langt større bevissthet om når en faktisk er i en forhandlingssituasjon. Kurset tar utgangspunkt i at vi alle er forskjellige, noen er utadvendte, tøffe og trygge i forhandlingssituasjoner, mens andre er av den mer analytiske, stille og varsomme typen. Nettkurset gir alle den nødvendige kompetansen til å bedre resultatene knyttet til forhandlinger i fremtiden.

Formålet med nettkurset er at deltakerne gjennom strategisk tilnærming og øving, helt uavhengig av personlige egenskaper og bakgrunn, skal bli vesentlig bedre rustet til å få gode resultater i forbindelse med alle typer forhandlinger.

Kursinnhold:

 • Hva er en forhandling?  
 • Hvorfor skal vi se på forhandlinger som et spill?
 • Hverdagsforhandlinger
 • Forhandlingsstrategi
 • Verktøyet «8-stegsmodellen»
 • Verktøy- MAL – skjema for interessekartlegging
 • Gruppeoppgave basert på fordelingsanalyse
 • Faktorer som påvirker oss til å si «ja»
 • Hersketeknikker med praktiske eksempler
 • 5 grunnleggende forhandlingsstiler
 • Gruppeoppgave
 • Forankring av pris
 • Avrunding med tips og råd rundt forhandlinger

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier