Er virksomhetens forretningsmodell rustet for fremtiden?

En stadig hurtigere endringstakt i omgivelsene og økt digitalisering skaper nye trusler, men også muligheter for tradisjonelle virksomheter. Styret er ansvarlig for at virksomheten drives forsvarlig. Med den endringstakten vi opplever i dag, bør styret hele tiden være opptatt av om virksomhetens forretningsmodell er rustet for fremtiden. Hvor ofte diskuteres virksomhetens forretningsmodell i styrene du sitter i?

Forretningsmodell

Forretningsmodellen beskriver hvordan en organisasjon skaper, leverer og fanger opp verdier. Essensen av en forretningsmodell er at den definerer måten bedriften:

 • Leverer verdi til kunder
 • Får kunder til å betale for en gitt verdi
 • Omdanner disse betalingene til fortjeneste

Forretningsmodell canvas

På slutten av 2010 lanserte Alexander Osterwalder og Yves Pigneur i boken Business Model Canvas, en enkel modell for å jobbe med forretningsmodeller. Modellen ble til å begynne med mest brukt av gründere. Innovasjon Norge var raskt på banen med å innføre at alle som skulle ha hjelp til å starte opp virksomhet burde strukturere sin forretningsidé i denne enkle og oversiktlige modellen. Det geniale med modellen er at den er så enkel og visuell. Dermed er det lett å involvere mange i diskusjonene og ikke minst kommunisere effektivt.  

Nyttig for tradisjonelle bedrifter

I dag benyttes modellen også i stor grad innen tradisjonelle bedrifter som f.eks Bosch, Bayer, SAP, General Electric, samt en rekke små og mellomstore bedrifter over hele verden. Her er hensikten å evaluere dagens forretningsmodell opp mot de mulige endringer som kan påvirke i fremtiden og som grunnlag for endrings eller innovasjonsprosjekter. Modellen bidrar til at man ser på tradisjonelle varer og tjenester med «nye briller» og kan vurdere hvorvidt andre forretningsmodeller vi vet har hatt suksess i andre bransjer kun brukes på vår vare/tjeneste.

Komponentene i forretningsmodell canvas

Modellen består av 9 ulike komponenter som til sammen beskriver hvordan bedriften er «skrudd sammen» for å produsere og levere en gitt verdi til bestemte kundesegmenter.

Det geniale med modellene er alt skal inn på kun 1 side, og på en slik måte at det er enkelt å visualisere hvilke konsekvenser en endring i en av forutsetningene i modellen får for andre deler av virksomheten. Dermed kan man enkelt «leke» med forretningsmodellens ulike elementer og se etter muligheter for endring eller innovasjon, uansett hvor tradisjonell bedriften er. I linken under finner du en video som beskriver modellens oppbygning: Business model canvas explained

Bruke modellen

Relevant spørsmål å stille seg når man jobber med modellen er:

 • Hvem er våre kunder – hvem bør de være?
 • Hva er vårt verdiløftet til kundene – og hva bør det være?
 • Gjennom hvilke kanaler når vi kundene – er de de rette?
 • Hvilke relasjoner har vi til kundene – og hvilke bør vi ha?
 • Hvordan tar vi oss betalt – hvilke andre muligheter fins det?
 • Med hvilke ressurser leverer vi verdiløftet  – er disse de rette?
 • Hvilke aktiviteter gjør vi for å levere – og hvilke burde vi gjøre?
 • Hvilke partnere hjelper oss å levere – hvilke andre kan hjelpe oss?
 • Hva er kostnadsstrukturen vår – hvordan kan den endres?

Forretningsmodellen blir aldri ferdig

Det er viktig at styret og toppledelsen tar innover seg at en forretningsmodell aldri blir ferdig utviklet. Bedriften må stadig jakte på nye muligheter, både på inntektssiden og kostnadssiden, hvis den skal overleve på sikt. Forretningsmodell Canvas kan brukes som et utviklingsverktøy for styret og ledelsen for å sikre at virksomheten er i forkant og stadig ser etter nye muligheter.
Den bør være en obligatorisk del av styrets og ledelsens strategiarbeid! Når diskuterte styret sist hvor solid og fremtidsrettet virksomhetens forretningsmodell er?
Bli med på våre grundige kurs om dette emnet! Ta gjerne med deg styret ditt og daglig leder.
Få en felles plattform omkring denne modellen og denne tankegangen. Se kursplan eller vår kursbrosjyre for mer info og påmelding. Last ned artikkelen her.

Hva trenger du hjelp til?
Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Bistand og veileding for din virksomhet

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål? Ønsker å starte en dialog med en av våre konsulenter? Eller trenger du bistand i forhold til temaet i denne artikkelen? Ta kontakt i dag.

Del artikkelen med andre