fbpx
Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Er virksomhetens forretningsmodell rustet for fremtiden?

En stadig hurtigere endringstakt i omgivelsene, og økt digitalisering, skaper nye trusler,
men også muligheter for tradisjonelle virksomheter. Styret er ansvarlig for at virksomheten
drives forsvarlig. Med den endringstakten vi opplever i dag, bør styret hele tiden være
opptatt av om virksomhetens forretningsmodell er rustet for fremtiden. Hvor ofte diskuteres
virksomhetens forretningsmodell i styrene du sitter i?

Forretningsmodell

Forretningsmodellen beskriver hvordan en organisasjon skaper, leverer og fanger opp verdier.
Essensen av en forretningsmodell er at den definerer måten bedriften:
• Leverer verdi til kunder
• Får kunder til å betale for en gitt verdi
• Omdanner disse betalingene til fortjeneste

Forretningsmodell canvas

På slutten av 2010 lanserte Alexander Osterwalder og Yves Pigneur i boken Business Model
Canvas, en enkel modell for å jobbe med forretningsmodeller. Modellen ble til å begynne
med mest brukt av gründere. Innovasjon Norge var raskt på banen med å innføre at alle som
skulle ha hjelp til å starte opp virksomhet burde strukturere sin forretningsidé i denne enkle og
oversiktlige modellen. Det genial med modellen er at den er så enkel og visuell. Dermed er det
lett å involvere mange i diskusjonene og ikke minst kommunisere effektivt.

Nyttig for tradisjonelle bedrifter

I dag benyttes modellen også i stor grad innen tradisjonelle bedrifter som f.eks Bosch, Bayer,
SAP, General Electric, samt en rekke små og mellomstore bedrifter over hele verden. Her er
hensikten å evaluere dagens forretningsmodell opp mot de mulig endringer som kan påvirke
i fremtiden og som grunnlag for endrings eller innovasjonsprosjekter. Modellen bidrar til at
man ser på tradisjonelle varer og tjenester med «nye briller» og kan vurdere hvorvidt andre
forretningsmodeller vi vet har hatt suksess i andre bransjer kun brukes på vår vare/tjeneste.

Komponentene i forretningsmodell canvas

Modellen består av 9 ulike komponenter som til sammen beskriver hvordan bedriften er «skrudd
sammen» for å produsere og levere en gitt verdi til bestemte kundesegment.
Det geniale med modellene er alt skal inn på kun 1 side, og på en slik måte at det er enkelt å
visualisere hvilke konsekvenser en endring i en av forutsetningene i modellen får for andre deler
av virksomheten. Dermed kan man enkelt «leke» med forretningsmodellens ulike elementer og
se etter muligheter for endring eller innovasjon, uansett hvor tradisjonell bedriften er.
På linken under finner du en video som beskriver modellens oppbygning:
Business model canvas explained

Bruke modellen

Relevant spørsmål å stille seg når man jobber med modellen er
• Hvem er våre kunder – hvem bør de være?
• Hva er vårt verdiløftet til kundene – og hva bør det være?
• Gjennom hvilke kanaler når vi kundene – er de de rette?
• Hvilke relasjoner har vi til kundene – og hvilke bør vi ha?
• Hvordan tar vi oss betalt – hvilke andre muligheter fins det?
• Med hvilke ressurser leverer vi verdiløftet ditt – er disse de rette?
• Hvilke aktiviteter gjør vi for å levere – og hvilke burde vi gjøre?
• Hvilke partnere hjelper oss å levere – hvilke andre kan hjelpe oss?
• Hva er kostnadsstrukturen vår – hvordan kan den endres?

Forretningsmodellen blir aldri ferdig

Det er viktig at styret og toppledelsen tar innover seg at en forretningsmodell aldri blir ferdig
utviklet. Bedriften må stadig jakte på nye muligheter, både på inntektssiden og kostnadssiden,
hvis den skal overleve på sikt. Forretningsmodell Canvas kan brukes som et utviklingsverktøy
for styret og ledelsen for å sikre at virksomheten er i forkant og stadig ser etter nye muligheter.
Den bør være en obligatorisk del av styrets og ledelsens strategiarbeid!
Når diskuterte styret sist hvor solid og fremtidsrettet virksomhetens forretningsmodell er?
Bli med på våre grundige kurs om dette emnet! Ta gjerne med deg styret ditt og daglig leder.
Få en felles plattform omkring denne modellen og denne tankegangen. Se kursplan eller vår
kursbrosjyre for mer info og påmelding.