Emisjon og investorpresentasjon – Nettkurs (live)

Ny kapital og nye eiere

Kurset tar for seg de juridiske, formelle og praktiske sidene ved emisjon der det utstedes nye aksjer i selskapet og andre grunner til økt kapital. Dette er en nettkurs-variant.

Detaljer for kurset

 • Få en grundig innføring i emisjon
 • Vær forberedt når du skal presentere for nye investorer
 • Maler på eksempler som du kan bruke i egen virksomhet er inkludert

Kurset er i første omgang for ledere, ledergrupper, styremedlemmer, eiere, investorer og gründere.

Dette kurset tar for seg de juridiske, formelle og praktiske sidene ved emisjon.

En emisjon kan kort beskrives som en utvidelse av selskapets egenkapital, hvilket da fører til en økning i selskapets aksjekapital. Et selskap søker ofte etter å få inn mer penger. Det kan gjøres ved å utstede nye aksjer som investorene kan kjøpe og igjennom det da øke selskapets egenkapital. Prosessen skjer normalt ved at selskapets nye aksjer selges til en kombinasjon av nye og eksisterende aksjonærer til en forhåndsbestemt pris kalt emisjonskursen.

Det er også ulike former for emisjon som; rettet emisjon, fortrinnsrettet emisjon og reparasjonsemisjon. Vi gjennomgår også fondsemisjoner som en del av kurset. Vi går videre nærmere inn på de to hovedtypene av emisjoner, de viktigste bakgrunnene for emisjoner, vekstemisjon og kriseemisjon. Vi vil også komme innom sider ved emisjonsprosesser som er spesielt viktige i forhold til børsnoterte selskaper.

Videre tar kurset for seg tegningsinnbydelser, oversikt over informasjon knyttet til ulike former for verdipapirer og hvilke krav som settes til disse. I tillegg lærer du om hvordan du kan hente inn mer kapital ved å benytte ulike måter for å presentere prosjektet/selskapet for investorer.

Vårt mål med kurset er at du skal bli godt kjent med de viktigste forhold og regler knyttet til praktiske emisjonsprosesser.

Kursinnhold:

 • Begreper, definisjoner og forklaringer
 • Emisjoner i aksjeselskaper
 • Emisjoner i allmennaksjeselskaper som ikke er børsnoterte
 • Emisjoner i børsnoterte selskaper
 • Nytegning av aksjer – nyemisjon
 • Fondsemisjon
 • Rettede emisjoner
 • Forberedelser på emisjon
 • Gjennomføringen av emisjonen
 • Formelle forhold og dokumenter
 • Ugyldighet av emisjon
 • Tegningsinnbydelser i praksis
 • Presentasjon for investorer
 • Forretningsplan og strategisk plan
 • Nøkkeltall og fremtidsutsikter
 • Forventninger og krav i forbindelse med informasjon i presentasjoner

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier