Søk
Close this search box.
Søk

Eierstyring – kurs om folkevalgt eierstyring

Forfatter: Arild Stana

 

Alle kommuner og fylkeskommuner er eier av et eller flere aksjeselskap eller interkommunalt selskap. Samhandlingen mellom kommunen som eier, styret og daglig leder i selskapene er avgjørende for å oppnå formålet med selskapet. 

Er du selv, eller kjenner, en folkevalgte som trenger kunnskap om kommunal selskapsorganisering og eierstyring? Styreforeningen har kurset som passer for deg og din kommune eller fylkeskommune. 

I kurset folkevalgt eierstyring får du vite mer om hva eierstyring av kommunale selskap er, og hvordan eierstyring utføres for best mulig måloppnåelse.

Alle kommuner og fylkeskommuner er eier av selskap. Selskapsorganisering innebærer at virksomheten er skilt ut fra kommunen eller fylkeskommunen og er et eget rettssubjekt. Kommunens eller fylkeskommunens styringsrolle endres fra å styre gjennom kommuneorganisasjonen til å styre gjennom å være eier av selskapet. Lovfestede bestemmelser og vanlige normer for god selskapsstyring gir føringer om hvordan kommunen eller fylkeskommunen skal opptre som eier av sine selskap.

Kommunestyret eller fylkestinget utøver eierstyring gjennom representantskapet eller generalforsamlingen som er selskapets eierorgan. 

Kommuneloven stiller krav til eierstyring. KS har 21 anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. I vårt kurs tar vi utgangspunkt i selskapslover, kommuneloven og KS´ anbefalingene. Du vil få praktiske råd om eierstyring. Vi bruker eksempler og erfaringer fra kommuner og kommunalt eide selskap. 

 

Kursinnhold:

 • Selskapsorganisering 
  • en gjennomgang av ulike selskapsformer.
 • Roller i eierstyring og selskapsledelse.
 • Eierstyring – hva er det? Og hvordan utøve god eierstyringen? 
  • Praktiske eierstyring ut fra kommuneloven og anbefalinger om eierstyring.
  • Eierstyring sammen med andre kommuner og private eiere
 • Eiermelding – Kommunelovens § 26
 • Styrerekruttering
 • Styreevaluering
 • Etikk i eierstyring og selskapsledelse
 • Habilitet
 • Kontroll med kommunalt eide selskap

 

Kurset er nyttig for folkevalgte og ledere og medarbeidere med ansvar for eierstyring i kommuner og fylkeskommuner.

Gå til kurset her!

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler:

Kontakt oss
Øvre Slottsgate 17,
0157 Oslo