Eierdirektivet – eiernes forventninger til styrearbeidet – Nettkurs (live)

Tydeliggjøring av eiernes visjon og forventninger i et omforent eierdirektiv, gir klare føringer for strategisk utvikling av selskapet og økt forutsigbarhet i utbyttet.

Detaljer for kurset

 • Hva vil egentlig eierne med sitt eierskap?
 • Hva gjør dem inspirert til å beholde eierskapet og investere over tid?
 • Skal selskapet bygges sten på sten for fremtidige generasjoner eller forventes maksimalisering av resultat mot en exit-strategi om 3-5 år?

Gjennom å utvikle et tydelig og omforent eierdirektiv i samarbeid med eierne sikrer styret klare føringer og et tydelig oppdrag. Og styrerommet får en tydeligere og mer omforent agenda som sporer til felles strategisk retning for selskapet og styrearbeidet.

Kursinnhold

 • Hvorfor et eierdirektiv?
 • Hva er et eierdirektiv?
 • Hva er en eiervisjon?
 • Bevisste og ubevisste motiver for eierskapet
 • Når motivet for eierskapet divergerer mellom eierne
 • Hvordan sike god og tillitsfull eierdialog?
 • Gjennomgang av mal for eierdirektiv
 • Eierdirektivet som føring for strategiarbeidet
 • Praktisk utvikling og implementering av eierdirektiv
 • Hvordan gjøre eiernes forventninger til inspirasjon for organisasjonen

I kurset inngår gruppearbeid hvor man får anledning til å diskutere egen case og utvikling og implementering i praksis.

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

Kurset inngår som én av tre valgfrie grunnkurs i den modulbaserte versjonen av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Autorisasjonsprogrammet-1024x531.jpg

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier