Due diligence-prosesser i praksis – Nettkurs (live)

En gjennomgang av virksomheten

Et intensivt kurs med grundig gjennomgang av due diligence-prosessen fra start til slutt. Dette er en nettkurs-variant.

Detaljer for kurset

 • Lær deg hvordan du totalt gjennomgår et firma
 • Unngå fallgruvene ved kjøp av bedrift
 • Unngå unødvendige prisjustering ved salg av bedrift
 • Praktisk og lærerikt kurs

Kurset er rettet mot eiere, investorer, daglig ledere, styremedlemmer og privatpersoner som er eller vil bli involvert i kjøp og salg av virksomheter. Fra vår synsvinkel burde et styre med jevne mellomrom foreta en due diligence av egen virksomhet.

Når en avtale er inngått, eller når de vesentlige avtalepunktene er avklart, bør det ved kjøp og salg av virksomhet gjennomføres en due dilligence. Det vil si en prosess der man grundig undersøker ulike sider ved den bedriften man har kjøpt eller skal kjøpe for å avdekke hvorvidt det som inngår i kjøpet svarer til forventningene og er i samsvar med avtalen.

Avvik mellom det som er avtalt som innhold og omfang av det som er kjøpt og det man faktisk overtar ved kjøp kan danne grunnlag for at kjøper påberoper seg prisjusteringer.

Dette kurset tar for seg ulike due diligence-områder og gir nyttige råd og tips om riktig gjennomføring av due diligence.

Vårt mål med kurset er at du skal få en grundig gjennomgang av de ulike sidene ved due diligence-prosesser i praksis.

Kursinnhold:

 • Due diligence: definisjon og forklaringer
 • Hvilke situasjoner due diligence brukes
 • Når det er hensiktsmessig å bruke due diligence
 • Sammenhengen mellom kjøpt og overtatt
 • Due diligence som verdisikrer og analyse av avvik
 • Sjekklister ved ulike due diligence-områder
 • Ulike due diligence-områder:
  • Juridisk due diligence
  • Finansiell due diligence
  • Management due diligence
  • Teknologisk due diligence
  • Rutinemessig due diligence
  • Markedsmessig due diligence
  • Teknisk due diligence

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier