fbpx

Dokumentmaler

DOKUMENTMALER – dokument-, avtalemaler, sjekklister mm

Vi har bygget opp en omfattende base med sjekklister, dokument- og avtalemaler for våre medlemmer!

Inne på våre medlemssider (når du har logget deg inn på våre medlemssider) finner du en mengde sjekklister, dokument- og avtalemaler og andre nyttige hjelpemidler.

Våre dokument- og avtalemaler blir løpende oppdatert og kvalitetssikret. Vi har ut over de dokument- og avtalemaler, sjekklister og hjelpedokumenter som ligger tilgjengelig på våre nettsider ca 480 ulike maler liggende i interne arkiver. Kontakt oss gjerne ved spesielle behov.

Vi har tatt for oss de fleste styrerelaterte stikkord, viktige bestemmelser og type spørsmål vi over tid har fått gjennom vår
medlemsmasse! Disse områdene har vi gått grundig “løs på” i vår dokument-, avtale- og sjekklistebase.

For tiden har vi ca 120 maler og sjekklister liggende direkte tilgjengelig for våre medlemmer inne på medlemssidene!

Styreplaner – Styreinstrukser – Retningslinjer for styrearbeid – Retningslinjer for styrearbeid innen konsern – Styreanalyser – Lederanalyser – Salgsleders analyse – HMS analysen for daglig leder og styret – Stiftelsesdokumenter for ulike selskapsformer – Generalforsamlingsprotokoller – Styreprotokoller – Styrets årsberetning i ulike situasjoner – Due diligence sjekklister – Aksjonæravtaler – Sjekklister for aksjonær og partneravtaler – Sjekklister for arbeidsavtale og ca 15 arbeidsrelaterte maler (arbeidsavtaler, stillingsinstruks, oppsigelse, permittering, avskjed, advarsel etc) – Sjekklister ved virksomhetsoverdragelse – Sjekkliste for virksomhetsstyring samt en rekke andre.

Tilgang til hele artikkelbasen med dokumentmaler, sjekklister med mere forutsetter medlemskap!

Bestill medlemskap her!

Fra kr. 163,- pr måned har du tilgang til Norges beste dokumentmalbase for styremedlemmer på nett!