Det digitalt ansvarlige styret

Gjennom digitalisering skyter endringsprosessene stadig mer fart, og endrer omgivelsene seg raskere en virksomheten, har man en stor utfordring. Styret har ansvar for å kontrollere ledelsen og ledelsens handlinger, og sammen med ledelsen sørge for at virksomheten har tydelige mål og velger rett strategi. Hvordan utfordrer digitaliseringen styrets rolle og hva betyr det å være et digitalt ansvarlig styre?

Hva er så forskjellig fra før?

Det er lett å tenke at digitalisering bare er ett begrep, at vi har drevet med digitalisering lenge og at dette ikke er noen nytt – «vi bare må følge med utviklingen». Det er ikke riktig. Men det er riktig at digitaliseringen bare er en ny endringsbølge, og det er en grunn til at digitalisering kalles den 4. industrielle revolusjon. Endringene går mye raskere og vil skje over noen få tiår. Endringene vil også være vesentlig mer omfattende enn det vi har opplevd tidligere, og 30 – 50% av dagens jobber forventes å forsvinne. Enda mer sentralt er at den drives av en eksponentiell utvikling, som gjør ingen kan si hva som kommer til å skje basert på hva som er skjedd tidligere. Det vi vet er at det fører til transformative endringer – for oss alle.

Hva er effekten?

Digitalisering driver effektivisering, og for virksomheter dreier alt seg om å bruke digital teknologi til å løse kundeutfordringer lettere, raskere eller bedre.

Den nye konkurransen er brutal hvor de som lykkes får veldig sterke fortrinn – «winner takes it all». Samtidig skjer en polarisering hvor de som ligger midt i en verdikjede, blir marginalisert, mens de aktørene som har kontroll på teknologien eller sluttkunden, får en sterkere posisjon. Her ligger det store muligheter for tradisjonelle virksomheter i å utnytte sin posisjon til å ta nye posisjoner. Men det krever vilje og evne til å satse på helt nye ting og på nye måter.

Vi vet at det vanligvis er bedre for de etablerte firmaene å reagere enn ikke å reagere, og at man må digitalisere tidlig og i skala for å vinne.  Vi vet også at avkastningen på en ambisiøs strategi i skala, er tre ganger så høy som middels ambisiøs. Vi vet også at hvis man ikke satser, har digitalisering en stor negativ effekt på etablerte selskaper. Den første er at effekten av de etablerte selskapene sin respons på radikale endringer, intensiverer konkurransen mellom de etablerte selskapene og marginaliserer både topp- og bunnlinje med 30% i gjennomsnitt. Den andre effekten er nye digitale selskaper som konkurrerer mot de etablerte selskapene gjennom digitale forretningsmodeller. Dette marginaliserer topp- og bunnlinje med over 25% i gjennomsnitt.

Effekten viser at et ansvarlig styre i realiteten ikke har et valg, men må agere proaktivt. Undersøkelser viser også at 80 prosent av styremedlemmer mangler digital kompetanse og at bedrifter som satset på digital kompetanse i styrene er i snitt 26 % mer lønnsomme. Samtidig er 2 av 3 styremedlemmer i AS i Norge over 50 år og trenger å ta teorikurset på nytt, akkurat som når man tok førerkort. Det er lurt at føreren kan trafikkreglene.

Hva betyr dette for styrets rolle?

Styrets rolle utfordres sterkt av digitaliseringen. Spisset kan vi si at vi går fra en situasjon hvor framtid kan fremskrives basert på historisk utvikling, til en situasjon hvor historikk ikke kan gi så mange pekepinner på hvordan framtiden ser ut. Utviklingen kan i mindre grad baseres på lineær framskrivning, risiko er i mindre grad kjent, potensialet er mer usikkert og endringstakten er akselererende. Da kan man ikke lenger bruke budsjettmål, investeringskalkyler, langsiktige strategimål og resultater sammenlignet med historisk utvikling som styringsmekanismer. Oppfølgingen kan heller ikke skje basert på et årshjul med kun årlig gjennomgang av strategi og budsjett. Styrets kontroll- og forvaltningsoppgaver utfordres dermed fundamentalt. Dessuten fører digitaliseringen med seg en rekke nye fremmedgjørende begreper, metoder og prosesser.

Et digitalt ansvarlig styre?

Et digitalt ansvarlig styre tar denne oppgaven seriøst. Det betyr blant annet å utvikle/rekruttere digital kompetanse, utvikle en tydelig digital strategi, være villig til å investere i eksperimentering, avsette mer tid og være mye tettere på ledelsen. 

Som Turid Elisabeth Solvang så elegant beskriver det:

«Det digitalt ansvarlige styret har en grunnleggende og fordomsfri forståelse for hvordan digitalisering påvirker alle deler av virksomheten og økosystemet den er en del av. Det ser til at digitalisering integreres gjennom linjen og gjennomsyrer organisasjonen. Fordi ingen vet nøyaktig i hvilken retning den digitale økonomien går, hvor den neste disruptive forretningsmodellen vil komme fra, eller hvor grunnleggende endring vil skje, legger det digitalt ansvarlige styret også til rette for eksperimentering og oppfordrer til gjennomgang av forretningsmodell og verdikjede for å finne nye digitale muligheter. Det digitalt ansvarlige styret tar også høyere risiko, ved å investere i produkter og forretningsområder med ukjent potensial. For det digitalt ansvarlige styret er strategiutvikling en kontinuerlig prosess som i ytterste konsekvens kan medføre en revurdering av selskapets formål. For til syvende og sist er den største risikoen av alle at forretningsideen selskapet bygger på, ikke lenger har relevans.»

Hva kjennetegner de som lykkes?

De som lykkes kjennetegnes av et digitalt ansvarlig og kompetent styre som setter en tydelig retning mot et ambisiøst fremtidsbilde, som aktivt bidrar som sparringspartner til ledelsen og som følger utviklingen meget tett. Vinnerne er villige til å investere, utnytte talenter og skalere opp piloter.

Styrets utfordringer

Har ditt styre den nødvendige kompetansen for å kunne være et digitalt ansvarlig styre, for å sikre strategisk utvikling og nødvendig endring av virksomheten?

Bli med på vårt kurs  «Digitalisering i styrerommet» hvor du kan lære om hva digitalisering i realiteten betyr for din virksomhet og få konkretisert hva man kan gjøre for å utnytte de mulighetene som digitaliseringen gir.

I artikkelen «Digital strategi i styrerommet», gir Øyvind Holtedahl en innføring i hva digitalisering egentlig er og hvilke konsekvenser denne kan ha for din virksomhet fremover.

Hva trenger du hjelp til?
Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Bistand og veileding for din virksomhet

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål? Ønsker å starte en dialog med en av våre konsulenter? Eller trenger du bistand i forhold til temaet i denne artikkelen? Ta kontakt i dag.

Del artikkelen med andre