Daglig leders rapport til styret – Nettkurs (live)

Samspill med styret

Få konkret kunnskap om aksjelovens ”daglig leders rapportering” og hvordan dette kan organiseres i praksis. Kurset gir en grundig gjennomgang av utforming og viktige områder i rapporten med eksempler fra ulike selskap.

Detaljer for kurset

 • Bli kjent med ditt ansvar som daglig leder overfor styret
 • Få en grundig innføring i rapporten
 • Lær deg hvilke områder du skal ha med i rapporten
 • Kurset inneholder mal eksempler for rapporter

Dette kurset retter seg mot deg som er daglig leder. Det passer også godt til deg som er styremedlem og som har ønske om en grundig gjennomgang av hva rapporteringsplikten omfatter. Du vil lære om hvordan rapporteringsplikten hensiktsmessig kan organiseres og hvilke nøkkeltall og nøkkelområder rapporteringen bør omfatte.

Aksjeloven § 6-15 fastslår; ”Daglig leders plikter overfor styret. Daglig leder skal minst hver fjerde måned, hver måned i et ASA, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem.”

Kurset gir en grundig gjennomgang av hvordan daglig leders rapport kan utformes og hvilke viktige områder rapporten bør omfatte.

Kurset inneholder ulike eksempler og dokumentmaler som kan benyttes og tilpasses egen virksomhet.

Kursinnhold:

 • Aksjeloven og allmennaksjelovens bestemmelser 
 • Hensikten og formålet med rapporteringen 
 • Forarbeidenes utredning om rapporteringsplikten 
 • Dokumentasjon på aktsomhet og rapportens brukere
 • Konsekvenser av manglende rapportering
 • Egenkapitalkravet og ansvar for daglig leder forøvrig
 • Områder for rapportering
 • Nøkkeltall og nøkkelområder som bør rapporteres
 • Fremtidsutsikter, farer, muligheter, komprimert due diligence 
 • Praktiske mal eksempler på rapportering og former for rapportering

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier