Daglig leder og styret

Om ansvaret til daglig leder

Kurset er for daglige ledere, men er også nyttig for deg som ønsker mer klarhet i rollefordelingen mellom daglig leder og styret. Lær om daglig leders rapporteringsplikt, rettigheter og oppgaver i styret.

Detaljer for kurset

 • Innføring i oppgavene til daglig leder
 • Oppklaring av rettighetene til daglig leder
 • Sjekkliste for daglig leders rapportering til styret
 • Eksempler på styreplaner

Det er forskjell i styrets oppgaver og daglig leders oppgaver, samtidig som det er oppgaver som er felles for begge parter. Men hvem er hva? Med dette kurset skal vi kartlegge dette for deg. Kurset retter seg først og fremst mot daglige ledere, men kan også være nyttig for styreledere og styremedlemmer som ønsker å få mer klarhet i rollefordelingen mellom daglig leder og styret.

Daglig leder skal rapportere til styret og for å gjøre dette eksisterer det satte regler og retningslinjer for rapporten. Du vil få lære mer om dette og vi vil gi deg en sjekkliste for daglig leders rapportering til styret.

Du vil også få en innføring i daglig leders rettigheter styremøtene og hvilke oppgaver som tilhører daglig leder i forbindelse med styremøtene, i saksfremstillingen og protokolltilførslene. Mye av dette er det vanlig at daglig leder tar seg av og tilrettelegger for styret. Med dette kurset vil du får den kunnskapen du trenger for å gjøre et mer effektivt styrearbeid.

Kursinnhold:

 • Daglig leder og aksjeloven
 • Styret og aksjeloven
 • Styrets kollektive ansvar, daglig leders ansvar
 • Daglig leders rapport til styret, lovpålagte minimumsintervaller
 • Planlegging av styremøte
 • Gjennomføring av styremøte
 • Styreinstruksen
 • Styreprotokollen
 • Ansattvalgte styremedlemmer
 • Etiske normer og regler
 • Styreevaluering, evaluering av daglig leder
 • Situasjonsanalyser
 • Egenutvikling og lederskapets dimensjoner som prosessverktøy
 • Oppsummering og eventuelle spørsmål

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier