Styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap – Spesialtilpasset kurs

Styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap er et spesialkurs for deg som er styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap (KO).

Type kurs:
Én til én kurs

Varighet:
3 timer

Kategori:
Styrearbeid og styreutvikling

SAMLINGER:
1

Styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap

- EN-til-EN kurs* 

* 3 timers en-til-en kurs og spesialtilpasset kurs, med mulighet for personlig rådgivning fra kursholder sin side innenfor det aktuelle kurstema, og under selve kursgjennomgangen. Ved bestilling tar kursholder kontakt med deg direkte, og avtaler kursdato. 

 

Styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap er et spesialkurs for deg som er styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap (KO)

 

Et kommunalt oppgavefellesskap kan være et eget rettssubjekt eller en del av kommunen som rettssubjekt. Uavhengig av dette skal et KO ha et representantskap der deltakerne utøver sin styring av oppgavefellesskapet. Formålet med KO er å utføre kommunale eller fylkeskommunale tjenester for de deltakende kommunene. Kommunene har derfor stor oppmerksomhet på tjenestene og kostnader. De folkevalgtes ombudsrolle medfører politisk oppmerksomhet. Et velfungerende forhold til kommunedirektøren og kommuneorganisasjonen er avgjørende for et kommunalt oppgavefellesskap. Slike forhold gjør at styrets rolle og styrearbeidet i et kommunalt oppgavefellesskap har noen andre utfordringer enn for eksempel i et aksjeselskap.   

Styret i et kommunalt oppgavefellesskap må ivareta denne situasjonen. Dette kurset retter særlig oppmerksomhet på styrearbeidet i kommunale oppgavefellesskap, styrets forhold til de deltakende kommunene og selskapets samfunnsoppdrag. Kurset henviser til og belyser kommunelovens bestemmelser om kommunale oppgavefellesskap.

 

Kursinnhold:

 • Kommunalt oppgavefellesskap – juridiske forhold
 • Kommunene som deltakere og kjøpere av tjenester fra oppgavefellesskapet
 • Samhandling mellom deltakerne, styret og daglig leder
 • Samfunnsoppdraget 
 • Foretakets samhandling med kommuneorganisasjonen
 • Innføring i din rolle i styret  
 • Praktisk styrearbeid
 • Kontroll med kommunalt oppgavefellesskap
 • Habilitet

 

Kurset er for styremedlemmer, observatører og varamedlemmer i styrer i kommunale eller fylkeskommunale oppgavefellesskap.

Du vil få praktiske råd om styrearbeidet. Vi bruker eksempler og erfaringer fra de tjenestene hvor deltakerne er styremedlemmer. Vi legger opp til dialog og diskusjoner blant deltakerne underveis. I tillegg vil du få være med på gruppeoppgaver som en praktisk opplæring i styrearbeid.

 

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer:

Kurset inngår som ett av de valgfrie spesialiseringskursene i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem. Kurset er poenggivende med 20 av i alt 100 poeng i det modulbaserte Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer. 

 

Målgruppe: 

Styremedlemmer, ansattvalgte styremedlemmer, varamedlemmer og observatører i eller på vei inn i kommunalt oppgavefellesskap, samt for medlemmer av valgstyrer / valgkomiteer i kommunalt oppgavefellesskap. 

 

Styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap er et spesialkurs for deg som er styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap (KO).

Slik fungerer alle våre 3 timers nettkurs:

 

Ved bestilling:

Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling.

Link til kurset: kl 11:00 dagen før kursdato mottar du link til kurset som leveres via teams - alternativt - via zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på:   / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt.  

Link til Dropbox eller OneDrive mappe med kursmateriell og hjelpefiler: Alle våre kurs har inkludert en egen filmappe med materiell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset og som er grunnlag for utvidet frivillig selvstudium etter kurset. Det er ikke noe materiell du trenger å sette deg inn i før kurset starter.  Link til kursets filmappe mottar du sammen med kurslinken. 

 

Kursdagen:

Logg deg på webinaret eller nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta på kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til noe interaktivitet og spørsmål fra og mellom deltakere og kursholder underveis. 

 

Avslutningsvis i kurset: 

Bilder av eventuelle «whiteboard» gjennomganger, eventuelt materiell du skal motta etter vår gjennomgang (fasiter til oppgaver avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox- eller OneDrive mappen for kurset på slutten av kursdagen.

 

Spørsmål / Assistanse etterpå:

Kontakt kursholder om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter eller om du ønsker en uforpliktende samtale med kursholder om utfordringer knyttet til emner fra kurset for deg eller i din bedrift. Du kan også kontakte oss for etterfølgende faglig support i medlemskapsperioden på:  

 

Kurset er et: 3+2+1 kurs - det betyr i praksis at:

1. 3 timer nettkurs på din bestilte valgte / kursdag her +

2. Over 2 timers selvstudiumsmulighet med materiell i tildelt filmappe +

3. Fritt valgt 1 times spesialiseringskurs på valgt dato i etterkant 

 

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 6450 kr

Medlemspris: 5450 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  

Andre kurs: