Styreleder og styreledelse – Nettkurs (Live)

Styreleders oppgaver: påse at styret fungerer optimalt, at vesentlige saker behandles, samt at lover, regler og vedtekter følges.

Type kurs:
Nettkurs (live)

Varighet:
3 timer

Kategori:
Juridiske emner

SAMLINGER:
1

Styreleder og styreledelse - Nettkurs (live)

 

Det er styreleders ansvar at styret fungerer som et styre, og at som skal sørge for at det kalles inn til styrebehandling så ofte som nødvendig.

 

I tillegg er styreleder ofte selskapets ansikt utad og ett bindeledd mellom selskapet og eierne, media og andre aktører. Imidlertid har ikke styreleder alene særlig mange spesielle rettigheter eller forpliktelser.

 

Det er svært viktig å vite hva som er din jobb når du påtar deg et verv som styreleder - og ikke minst hva styret som helhet har av oppgaver.

 

Formål med kurset:

 • avklare, bevisstgjøre, avgrense og presisere styrelederrollen
 • få kunnskap om aksjelovens bestemmelser og retningslinjer
 • få kunnskap om det praktiske styrearbeidet og formaliteter
 • skape grunnlag for et profesjonelt styrearbeid
 • skape grunnlag for et effektivt og samarbeidende styre
 • utveksle erfaringer med andre kursdeltakere

 

Kursinnhold - hovedpunkter:

Innledning – felles rammer og regelverk – forankringen for: «styret»

Del 1: Styrets organisatoriske plassering og overordnede funksjoner

Del 2: Styresammensetting – hvem velges hvor, når, hvordan, av hvem og til hva?

Del 3: Styrets oppgaver og ansvarsområder i praksis - «jobben vår!»

Del 4: Styrets struktur og formalia: Rapportering, Styreprotokoll, Styreinstruks, Styreplan, Retningslinjer for styrearbeid, Vedtekter m.m.

Del 5: Nærmere om «Styrelederrollen og styreledelsen"

 

Konkrete forhold som belyses gjennom kurset: 

 • Styreleder - leder eller sjef? Det er styret som er sjefen!
 • Valg av styreleder: Valg av styrekollegiet.
 • Et styremedlem må ha noe å bidra med!
 • Styreleders hovedoppgaver, Aksjelovens kapittel 5 og 6 mm
 • Styreleders ansvar etter aksjeloven og annen lovgivning
 • Saksforberedelser og saksbehandling
 • Møteledelse: Hva er god styrebehandling og møteledelse?
 • Eierstyring og selskapsledelse / Corporate Governance).
 • Arbeidende styreleder: Juridisk ståsted og praktisk utøvelse.
 • Styreledelse i vanskelige tider.
 • Styreinstruksen: Grunnlag for godt styrearbeid og styreledelse.
 • Styreprotokollen: Formkrav, regler, hensikt og ansvar.
 • Styrets fullmakter: Tegningsrett, fullmakt og prokura.
 • Etikk i styrerelatert sammenheng: Styrets og styremedlemmers ansvar.
 • Taushetsplikt / fortrolig informasjon / Media- og markedsinformasjon.
 • Styreevaluering: Hvorfor og hvordan.

 

Målgruppe:

Målgruppen er primært styreledere og nestledere i styrer innenfor alle selskapstyper, organisasjoner, foreninger etc. Hovedvekt er på Aksjelovens regler som for det meste er gjeldene regler i styrer uansett selskapsform. 

 

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer:

Kurset inngår som ett av 4 valgfrie grunnkurs i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

(Kurset er poenggivende med 20 av i alt 100 poeng i det modulbaserte Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer.)

 

Styreleders oppgaver: påse at styret fungerer optimalt, at vesentlige saker behandles, samt at lover, regler og vedtekter følges.

Slik fungerer alle våre 3 timers nettkurs:

 

Ved bestilling:

Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling.

Link til kurset: kl 11:00 dagen før kursdato mottar du link til kurset som leveres via teams - alternativt - via zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på:   / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt.  

Link til Dropbox eller OneDrive mappe med kursmateriell og hjelpefiler: Alle våre kurs har inkludert en egen filmappe med materiell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset og som er grunnlag for utvidet frivillig selvstudium etter kurset. Det er ikke noe materiell du trenger å sette deg inn i før kurset starter.  Link til kursets filmappe mottar du sammen med kurslinken. 

 

Kursdagen:

Logg deg på webinaret eller nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta på kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til noe interaktivitet og spørsmål fra og mellom deltakere og kursholder underveis. 

 

Avslutningsvis i kurset: 

Bilder av eventuelle «whiteboard» gjennomganger, eventuelt materiell du skal motta etter vår gjennomgang (fasiter til oppgaver avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox- eller OneDrive mappen for kurset på slutten av kursdagen.

 

Spørsmål / Assistanse etterpå:

Kontakt kursholder om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter eller om du ønsker en uforpliktende samtale med kursholder om utfordringer knyttet til emner fra kurset for deg eller i din bedrift. Du kan også kontakte oss for etterfølgende faglig support i medlemskapsperioden på:  

 

Kurset er et: 3+2+1 kurs - det betyr i praksis at:

1. 3 timer nettkurs på din bestilte valgte / kursdag her +

2. Over 2 timers selvstudiumsmulighet med materiell i tildelt filmappe +

3. Fritt valgt 1 times spesialiseringskurs på valgt dato i etterkant 

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 6450 kr

Medlemspris: 5450 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  
06.03.24 06.03.24 04.03.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Ledige plasser MELD DEG PÅ
03.06.24 03.06.24 01.06.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Ledige plasser MELD DEG PÅ

Andre kurs: