Styrehonorar – forventningsavklaring, honorarmodeller og avtale – Spesialtilpasset kurs (1,5 timer)

Praktisk kurs for deg som skal inn i styreverv, eller som vi lære om modeller for å tiltrekke seg, beholde og belønne dyktige styrerressurser.

Type kurs:
Én til én kurs

Varighet:
1,5 time

Kategori:
Styrearbeid og styreutvikling

SAMLINGER:
1

Styrehonorar - forventningsavklaring, honorarmodeller og avtale

 En og en halv times "EN-til-EN kurs* ".  

*Et spesialtilpasset kurs, med mulighet for personlig rådgivning fra kursholder sin side innenfor det aktuelle kurstema, og under selve kursgjennomgangen.

Ved bestilling tar kursholder kontakt med deg direkte, og avtaler kursdato. 

 

Formålet med kurset: 

Dette praktiske spesialkurset er for deg som skal inn i styreverv. eller som eier/-e vurderer hvilke modeller man skal velge for å tiltrekke seg, beholde og belønne dyktige styrerressurser.

På dette kurset får du vite mer om konkrete modeller, honorarstørrelser, incentiver etc som legges til grunn for å honorere styrene rundt omkring i norske og utenlandske virksomheter.

Kurset tar også for seg forventningsavklaringer og honorering i ulike former for verv, herunder også i verv som medlem av: valgkomite / valgstyre, kontrollkomite, prosjektstyre, rådgivende styrefora etc. 

Kurset inkluderer eksempler på ulike styrevervsavtaler, forventningsavklaringsskjematikk, verktøy / sjekklister ved evaluering og rekruttering av styremedlemmer

 

Kursinnhold:

 • Generelle betraktninger om honorering av styret 
 • NUES sine anbefalinger om styrehonorering
 • Ulike verv - ulik Honorering 
 • Ansatt valgte styremedlemmer - rolleavklaringer og honorering. 
 • Styrekonsulentrolle kontra Styrevervsrolle
 • Rolleavklaringer / Forventningsavklaringer for eiervalgte styremedlemmer i ulike verv 
 • Forskjeller: Styreleder, Nestleder, Styremedlem, Observatør, Varamedlem, Medlem av valgkomite / Valgstyre mm
 • Styrevervsavtalen i praksis - hva skal den inneholde og hvorfor?
 • Incentivmodeller - Aksjeprogram - Opsjoner - Andre Rettigheter

 

Praktisk kurs for deg som skal inn i styreverv, eller som vi lære om modeller for å tiltrekke seg, beholde og belønne dyktige styrerressurser.

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 3990 kr

Medlemspris: 3490 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  
14.02.24 14.02.24 13.02.24 LIVE-WEB 14:30 - 16:00 Karl Ibsen Snart fullt MELD DEG PÅ

Andre kurs: