Strategiarbeid i små og mellomstore virksomheter – Spesialtilpasset kurs

Strategiarbeid trenger ikke være dyrt, komplisert og krevende. Lær hvordan du effektivt kan gjennomføre strategiprosesser på egen hånd.

Type kurs:
Én til én kurs

Varighet:
3 timer

Kategori:
Forretnings- og organisasjonsutvikling

SAMLINGER:
1

Strategiarbeid i små og mellomstore virksomheter 

 

EN-til-EN kurs*

* 3 timers en-til-en kurs og spesialtilpasset kurs, med mulighet for personlig rådgivning fra kursholder sin side innenfor det aktuelle kurstema, og under selve kursgjennomgangen. Ved bestilling tar kursholder kontakt med deg direkte, og avtaler kursdato. 

 

Er du en av mange som har opplevd at det er vanskelig å sette seg mål og lage strategier? Har kanskje du også kjent på at du har «kastet bort» penger på strategiprosesser som ender opp med et dokument som blir liggende i skuffen? Slik behøver det ikke være. Kurset «Strategisk strategiarbeid i små og mellomstore virksomheter» tar sikte på å gi styret og administrasjonen forståelse for hvordan strategiprosessen kan gjennomføres på enkle måter, og hvordan en kan sikre at strategiarbeidet ikke «stopper opp».

 

Kursets formål: 

Formålet med kurset er å gi styret, daglig leder og øvrig administrasjon et best mulig utgangspunkt for å gjennomføre egne strategiprosesser. Videre tar kurset sikte på å gi deltakerne god forståelse rundt bruk av enkle verktøy for selve strategiprosessen, samt bruk av verktøy som skal sikre at både styret og administrasjon følger opp sitt ansvar for å iverksette den vedtatt strategien, samtidig som en er i stand til å gjøre de nødvendige endringer underveis. Kursdeltaker skal etter kurset også ha en overordnet god forståelse av hva bærekraft egentlig innebærer, samt hvordan bærekraft på en praktisk måte kan bli en naturlig del av det strategiske arbeidet.

 

Kursinnhold: 

 • Hvilke faktorer hindrer vekst og utvikling i virksomheter?
 • Forankring av mål hos, og strategiske innspill fra eierne.
 • Hvem skal delta i strategiprosessen?
 • Fastsettelse av mål
 • Trenger vi en visjon?
 • Trenger vi verdier?
 • Enkle analyser som skal føre til mulige tiltak
 • Økt effektivitet gjennom kategorisering av tiltak
 • Strategiske valg – «Forretningsidéen», en strategisk oppsummering
 • Hvordan vite om vi er på rett vei? Bruk av KPI-er / nøkkelindikatorer
 • Hvordan sikre at strategiarbeidet «lever» til enhver tid?
 • Revisjon av strategier
 • Praktiske verktøy for gjennomføring av prosess, samt implementering og oppfølging av strategi
 • Hva er egentlig bærekraft og hva kan det innebære for din virksomhet?
 • Presentasjon av sentrale aktører innen bærekraft; Etisk handel, Miljøfyrtårn med flere.

 

Målgruppe:

Styret, daglig leder og andre som skal fasilitere / gjennomføre strategiprosesser i små og mellomstore bedrifter.

 

Strategiarbeid trenger ikke være dyrt, komplisert og krevende. Lær hvordan du effektivt kan gjennomføre strategiprosesser på egen hånd.

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 6450 kr

Medlemspris: 5450 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  

Andre kurs: