Profesjonelt styrearbeid – Nettkurs (Live)

Kurset: Profesjonelt styrearbeid tar for seg oppgavene og ansvarsområdene for styrer på tvers av selskapsformer og virksomheter.

Type kurs:
Nettkurs (live)

Varighet:
3 timer

Kategori:
Juridiske emner

SAMLINGER:
1

Profesjonelt styrearbeid  - Nettkurs (live)

 

Profesjonelt styrearbeid kombinerer det vesentlige regelverket med praktiske problemstillinger og avklaringer opp mot virkelighetens utfordringer.
 
Kurset bygger på aksjelovens, allmennaksjelovens og annen sentral lovgivning, samt aktuelle forskrifter som vedrører styrearbeid og styremedlemmer i selskaper, organisasjoner og virksomheter. 
 
Kursets hovedpunkter:
Innledning – felles rammer og regelverk – forankringen for: «styret»
 
Del 1: Styrets organisatoriske plassering og overordnede funksjoner
 
Del 2: Styresammensetting – hvem velges hvor, når, hvordan, av hvem og til hva?
 
Del 3: Styrets oppgaver og ansvarsområder i praksis - «jobben vår!»
 
Del 4: Styrets struktur og formalia:  Rapportering, Styreprotokoll, Styreinstruks, Styreplan, Retningslinjer for styrearbeid, Vedtekter m.m
 
Del 5: Nærmere om «Profesjonelt styrearbeid"
 
Konkrete forhold som belyses gjennom kurset: 
 
 • Ledelsens roller og fora / DL og virksomhetens styre
 • Lovmessig plassering i ulike virksomheter 
 • Styrets solidariske fora og solidariske ansvar
 • Hven velger styremedlemmer i ulike typer virksomheter?
 • Styrets forhold til eier/e, generalforsamling etc
 • Ansattes rettigheter og rolle i forhold til styreverv
 • Styremedlemsrollen contra tillitsvalgtrollen for ansatte
 • Styremedlem contra observatør og varamedlem
 • Observatøren - begrensninger, prøvetidsrolle, ikke ansvar
 • Mer om: Valgordninger - Valgbarhet - Stemmerett - Valgkomite
 • Praktisk valg av ansatt valgte styremedlemmer
 • Konstituering av styret og styreinstruksen
 • Styrets arbeidsform og praktisk styrearbeid
 • Styreplan og årshjul/årsplan for styrets arbeid
 • Styrelederrollen - rettigheter, plikter og begrensninger
 • Daglig leder rollen - rettigheter, plikter og begrensninger
 • Nestleder og Styresekretær
 • Komprimert om de viktigste bestemmelsene
 • Informasjon og fortrolig informasjon
 • Taushetsplikt, aktsomhet og ansvar
 • Styreprotokollen og protokolltilførsler
 • Styreinstruks og styreplaner
 
Målgruppe:
Kurset er aktuelt for styremedlemmer, varamedlemmer og observatører, daglig ledere og eiere i alle typer selskaper, virksomheter og organisasjoner, herunder for styremedlemmer i politiske partier, kommunestyrer, stiftelser, lag etc, samt medlemmer i valgkomiteer, valgstyrer og andre som er delaktige i prosesser knyttet til styrearbeid eller har interesse for emnet. 
 
Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer
Kurset inngår som ett av 4 valgfrie grunnkurs i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som Autorisert styremedlem.
 
(Kurset er poenggivende med 20 av i alt 100 poeng i det modulbaserte Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer) 
 
Kurset: Profesjonelt styrearbeid tar for seg oppgavene og ansvarsområdene for styrer på tvers av selskapsformer og virksomheter.

Slik fungerer alle våre 3 timers nettkurs:

 

Ved bestilling:

Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling.

Link til kurset: kl 11:00 dagen før kursdato mottar du link til kurset som leveres via teams - alternativt - via zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på:   / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt.  

Link til Dropbox eller OneDrive mappe med kursmateriell og hjelpefiler: Alle våre kurs har inkludert en egen filmappe med materiell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset og som er grunnlag for utvidet frivillig selvstudium etter kurset. Det er ikke noe materiell du trenger å sette deg inn i før kurset starter.  Link til kursets filmappe mottar du sammen med kurslinken. 

 

Kursdagen:

Logg deg på webinaret eller nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta på kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til noe interaktivitet og spørsmål fra og mellom deltakere og kursholder underveis. 

 

Avslutningsvis i kurset: 

Bilder av eventuelle «whiteboard» gjennomganger, eventuelt materiell du skal motta etter vår gjennomgang (fasiter til oppgaver avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox- eller OneDrive mappen for kurset på slutten av kursdagen.

 

Spørsmål / Assistanse etterpå: Kontakt kursholder om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter eller om du ønsker en uforpliktende samtale med kursholder om utfordringer knyttet til emner fra kurset for deg eller i din bedrift. Du kan også kontakte oss for etterfølgende faglig support i medlemskapsperioden på:  

 

Kurset er et: 3+2+1 kurs - det betyr i praksis at:

1. 3 timer nettkurs på din bestilte valgte / kursdag her +

2. Over 2 timers selvstudiumsmulighet med materiell i tildelt filmappe +

3. Fritt valgt 1 times spesialiseringskurs på valgt dato i etterkant 

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 6450 kr

Medlemspris: 5450 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  
16.11.23 16.11.23 14.11.23 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Arild Sørum Stana Ledige plasser MELD DEG PÅ
22.01.24 22.01.24 20.01.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Ledige plasser MELD DEG PÅ
13.03.24 13.03.24 11.03.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Ledige plasser MELD DEG PÅ
20.05.24 20.05.24 18.05.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Ledige plasser MELD DEG PÅ

Andre kurs: