Møteledelse, møteteknikk og møtestruktur – Spesialtilpasset kurs

Møteledelse, møteteknikk og møtestruktur er stikkord for dette praktiske 3 timers kurset.

Type kurs:
Én til én kurs

Varighet:
3 timer

Kategori:
Administrasjon & ledelse

SAMLINGER:
1

Møteledelse, møteteknikk og møtestruktur 

- EN-til-EN kurs* 

* 3 timers en-til-en kurs og spesialtilpasset kurs, med mulighet for personlig rådgivning fra kursholder sin side innenfor det aktuelle kurstema, og under selve kursgjennomgangen. Ved bestilling tar kursholder kontakt med deg direkte, og avtaler kursdato. 

 

Et spesialkurs for deg som er leder, skal lede andre i møter, i team, i styrerom eller på generalforsamlinger, årsmøter etc.

 

Hva er det som kjennetegner et godt møte?

Hvordan kan vi bli mer bevisst rollen som møteleder og de forholdene rundt møtelederrollen og strukturen som skal til for å få mest mulig vellykkede møter? 

 

Det viktigste er å bli bevisst på ulike sider ved disse forholdene:

 • Strukturen og regien du velger for det enkelte møtet
 • Teknikkene du velger å bygge inn i møtet eller benytte under møtet
 • Ledelsen av møtet og bevisst bruk av ledelsesformer før, under og etter møtene.
 • Hva skiller ledelse av fysiske og digitale møter?
 • Hvordan påvirker / bør disse forskjellige møteformene påvirke en del av dine valg som møteleder? 

 

 

Kursholdere på dette kurset har lang og bred erfaring som møteledere på generalforsamlinger, årsmøter, selskapsmøter og som styreledere. 

 

 

Kursinnhold:

 • Møter skal fremskaffe gode resultater.
 • Møter som prestasjonsforum - hva er formålet / hva er kriteriet for at dette er eller har vært et godt møte?
 • Møter = en plattform for å skape og utvikle felles forståelse
 • Forberedelsene - legg forholdene til rette for kvalitative møter
 • Relasjoner - Plass-/Grunnforståelsen - Roller og aktører i møtet
 • Vekslende ordføring og dialog i møtene / få andre til å "prate"
 • Realistisk agenda - harmoni mellom saker, deltakere og tidsrammer
 • Dokumentasjon av beslutninger - oppfølging og kontroll mot mål
 • Ikke effektive møter - 12 kjennetegn "Vær på vakt mot disse"
 • Effektive møter - 12 kjennetegn du kan styre mot og styre etter
 • Styremøtet - 14 viktige punkter for deg som skal lede styret/styrer
 • Generalforsamling / Årsmøtet - 14 viktige punkter om møtelederrollen og møtelederfunksjonen i praksis
 • PLAN OG SJEKKLISTE FOR MØTELEDELSEN

 

Kurset retter seg mot møteledere generelt, men har 2 særskilte deler som omhandler møteledelse i styre- og generalforsamlingssammenheng. 

 

Møteledelse, møteteknikk og møtestruktur er stikkord for dette praktiske 3 timers kurset.

Slik fungerer alle våre 3 timers nettkurs:

 

Ved bestilling:

Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling.

Link til kurset: kl 11:00 dagen før kursdato mottar du link til kurset som leveres via teams - alternativt - via zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på:   / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt.  

Link til Dropbox eller OneDrive mappe med kursmateriell og hjelpefiler: Alle våre kurs har inkludert en egen filmappe med materiell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset og som er grunnlag for utvidet frivillig selvstudium etter kurset. Det er ikke noe materiell du trenger å sette deg inn i før kurset starter.  Link til kursets filmappe mottar du sammen med kurslinken. 

 

Kursdagen:

Logg deg på webinaret eller nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta på kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til noe interaktivitet og spørsmål fra og mellom deltakere og kursholder underveis. 

 

Avslutningsvis i kurset: 

Bilder av eventuelle «whiteboard» gjennomganger, eventuelt materiell du skal motta etter vår gjennomgang (fasiter til oppgaver avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox- eller OneDrive mappen for kurset på slutten av kursdagen.

 

Spørsmål / Assistanse etterpå:

Kontakt kursholder om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter eller om du ønsker en uforpliktende samtale med kursholder om utfordringer knyttet til emner fra kurset for deg eller i din bedrift. Du kan også kontakte oss for etterfølgende faglig support i medlemskapsperioden på:  

 

Kurset er et: 3+2+1 kurs - det betyr i praksis at:

1. 3 timer nettkurs på din bestilte valgte / kursdag her +

2. Over 2 timers selvstudiumsmulighet med materiell i tildelt filmappe +

3. Fritt valgt 1 times spesialiseringskurs på valgt dato i etterkant 

 

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 6450 kr

Medlemspris: 5450 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  

Andre kurs: