Styreplan & Årshjul i praksis (GRATIS for medlemmer)

Styreplan, årsplan, årshjulet - uavhengig av hva man kaller det. En strukturert plan kommende periodes planlagte styreaktiviteter.

Type kurs:
Medlemskurs

Varighet:
1 time

Kategori:
Gratis for medlemmer

SAMLINGER:
1

Medlemskurs: Styreplan & Årshjul i praksis (Gratis for medlemmer) 

Nettbasert / Ca. 45 min / "Live" med Styrekonsulent

 

Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent – enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

 

Vi tar utgangspunkt i aksjelovens pålegg om at styret skal planlegge og strukturere sitt arbeid med kontroll, oppfølging av - og styring av selskapet. 

En gjennomtenkt styreplan - kan i seg selv være med på å dokumentere et aktsomt og planlagt styrearbeid, samt bidra til en bedre felles forståelse av helheten:

- Hvilke saker skal vi gjennom neste år følge opp i styret?

- På hvilke tidspunkter er det mest hensiktsmessig å følge opp hva? 

- Når planlegger vi inn alle "must" aktiviteter?

- Har vi gjennom totalplanen strukturert opp alle kjente oppfølgingspunkter i forkant?

- Ovennevnte er noen få eksempler på spørsmål som avklares og hensyntas i en styreinstruks.

 

Kursinnholdet på dette kurset:

 • Aksjelovens bestemmelser om styrets ansvar for å planlegge sitt arbeid og sine praktiske ansvarsområder
 • Valg av tidspunkter og hyppighet tilpasset den enkelte virksomhet og dens helhetlige funksjoner og tidselementer
 • Viktige avklaringer opp mot rapporteringsfunksjoner fra Daglig leder, økonomiansvarlig og andre nøkkelområder
 • Sjekklistene for "hva er styresaker og når"
 • Praktiske maler og eksempler fra virksomheter innen ulike bransjer og med ulike forventninger til oppfølging
 • Styreplansutarbeidelse i praksis med våre nyttige dokumentmaler.

 

Kursmateriell:

Det inngår ikke skybaserte filmapper med materiell og hjelpemidler for øvrig i våre GRATIS medlemskurs, men vi viser til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm på medlemsportalen under kurset slik at du kan benytte deg av det i ettertid.

 

NB!  GRATIS for alle medlemmer i Styreforeningen.no

Pris for "ikke medlemmer" tilsvarer 12 måneders medlemskap i Styreforeningen.no, regnet fra og med kursdato, for deg som ikke fra tidligere var medlem i Styreforeningen.no

 

Som medlem får du da full tilgang til alle medlemsfordeler fra og med dagen etter kursdato:

 • alle typer GRATIS kurs og webinarer / medlemspris på alle andre kurs
 • dokumentmalregister, spørsmål og svar basene, artikkelseriene mm
 • avklaringstime hvert halvår, medlemssupport pr telefon/epost
 • anledning til å registrere din CV GRATIS i Styrerekruttering.no
 • ... og alle de øvrige medlemsfordelene i Styreforeningen.no

 

Medlemmer av Styreforeningen.no, herunder:

 

Daglig leder, styreleder, styremedlemmer, eiere, aksjonærer, aksjeeiere  og andre med interesse for temaet.

Styreplan, årsplan, årshjulet - uavhengig av hva man kaller det. En strukturert plan kommende periodes planlagte styreaktiviteter.

GENERELT OM KURSGJENNOMFØRINGEN:

 

Ved bestilling:

Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling.

 

Link til kurset:

Dagen før kursdato kl 11:00 mottar du påminnelse og link til kurset som leveres via Teams - alternativt - via Zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr. epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på:   / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt. 

 

Spørsmål / Assistanse etterpå:

Kontakt kursholder / Styrekonsulent om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter, eller om du ønsker en uforpliktende samtale om utfordringer knytte til emner fra kurset for deg eller i din bedrift.

 

Ca 45 minutter. "Live" nettkurs. Kan variere litt i tid, avhengig av spørsmål og dialogen under kursets gang.

 

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 2750 kr + mva

Medlemspris: 0 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  
27.02.24 27.02.24 25.02.24 LIVE-WEB 08:30 - 09:30 Jan Christian Bernhardt Ledige plasser MELD DEG PÅ
17.04.24 17.04.24 15.04.24 LIVE-WEB 09:30 - 10:30 Jan Christian Bernhardt Ledige plasser MELD DEG PÅ
11.06.24 11.06.24 09.06.24 LIVE-WEB 09:30 - 10:30 Jan Christian Bernhardt Ledige plasser MELD DEG PÅ

Andre kurs: