Styreinstruksen i praksis (GRATIS for medlemmer)

Om aksjelovens pålegg om at styret skal fastsette styreinstruks i alle selskaper med ansattvalgte styremedlemmer - og - at det generelt anbefales.

Type kurs:
Medlemskurs

Varighet:
1 time

Kategori:
Gratis for medlemmer

SAMLINGER:
1

Medlemskurs: Styreinstruksen i praksis (Gratis for medlemmer)

Nettbasert / Ca. 45 min / "Live" med Styrekonsulent

 

Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent – enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis

 

Vi tar utgangspunkt i aksjelovens pålegg om at styret skal fastsette en styreinstruks i alle selskaper med ansatt valgte styremedlemmer.

Uansett bør ethvert styre i det minste fastsette en del vesentlige og grunnleggende retningslinjer for styrearbeidet i den enkelte virksomhet!

 

- Hva er styresaker i vår virksomhet og hva ligger under administrasjonen/daglig leder direkte?

- Hvordan skal styrets arbeid utføres og hva omfattes av dette arbeidet? 

- Hvem har ansvar for hva i forbindelse med styresaker og styremøter?

- Hvordan skal styrets saksgang og fremdrift fungere? 

- Hva skal daglig leders lovpålagte rapportering til styret omfatte, og hvor ofte og når skal rapporten forelegges for styret? 

- Ovennevnte er noen få eksempler på spørsmål som avklares og hensyntas i en styreinstruks.

- Styreinstruksens målsetting er å sørge for at det enkelte styremedlem, daglig leder samt andre involverte parter på styrenivå, arbeider samstemt i forhold til styrets aktiviteter. Den skal videre sikre en best mulig felles ramme for styrets medlemmer i forhold til gjennomføring, omfang, innhold og arbeidsform på styrenivå.

 

Kursinnhold:

 • Aksjelovens bestemmelser om styreinstruks og hensikt og formål med instruksen
 • Daglig leders rapportering til styret og behovet for klargjøringer opp mot styreinstruks
 • Om bestemmelsene omkring forberedelser til styrearbeid og informasjon til styrets medlemmer
 • Om bestemmelsene omkring protokoll og saksbehandlingen i styret
 • Avklaring av styreleders rolle, 
 • Avklaring av de enkelte styremedlemmer, varamedlemmer, observatører og daglig leders rolle og funksjon i forkant av og i styremøtene
 • Styreinstruksen. Et viktig grunnlag for godt styrearbeid og styreledelse 
 • Andre praktiske sider ved innhold i en hensiktsmessig styreinstruks
 • Vi ser på PRAKTISKE MALER OG EKSEMPLER

 

Kursmateriell:

Det inngår ikke skybaserte filmapper med materiell og hjelpemidler for øvrig i våre GRATIS medlemskurs, men vi viser til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm på medlemsportalen under kurset slik at du kan benytte deg av det i ettertid.

 

NB!  GRATIS for alle medlemmer i Styreforeningen.no

Pris for "ikke medlemmer" tilsvarer 12 måneders medlemskap i Styreforeningen.no, regnet fra og med kursdato, for deg som ikke fra tidligere var medlem i Styreforeningen.no

 

Som medlem får du da full tilgang til alle medlemsfordeler fra og med dagen etter kursdato:

 • alle typer GRATIS kurs og webinarer / medlemspris på alle andre kurs
 • dokumentmalregister, spørsmål og svar basene, artikkelseriene mm
 • avklaringstime hvert halvår, medlemssupport pr telefon/epost
 • anledning til å registrere din CV GRATIS i Styrerekruttering.no
 • ... og alle de øvrige medlemsfordelene i Styreforeningen.no

 

Om aksjelovens pålegg om at styret skal fastsette styreinstruks i alle selskaper med ansattvalgte styremedlemmer - og - at det generelt anbefales.

 GENERELT OM KURSGJENNOMFØRINGEN:

 

Ved bestilling:

Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling.

 

Link til kurset:

Dagen før kursdato kl 11:00 mottar du påminnelse og link til kurset som leveres via Teams - alternativt - via Zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr. epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på:   / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt. 

 

Spørsmål / Assistanse etterpå:

Kontakt kursholder / Styrekonsulent om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter, eller om du ønsker en uforpliktende samtale om utfordringer knytte til emner fra kurset for deg eller i din bedrift.

 

Ca 45 minutter. "Live" nettkurs. Kan variere litt i tid, avhengig av spørsmål og dialogen under kursets gang.

 

Medlemmer av Styreforeningen.no, herunder:

Daglig leder, styreleder, styremedlemmer og andre med interesse for temaet.

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 2750 kr + mva

Medlemspris: 0 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  
15.02.24 15.02.24 13.02.24 LIVE-WEB 08:30 - 09:30 Jan Christian Bernhardt Ledige plasser MELD DEG PÅ
07.05.24 07.05.24 05.05.24 LIVE-WEB 09:30 - 10:30 Jan Christian Bernhardt Ledige plasser MELD DEG PÅ

Andre kurs: