Daglig leders rapport til styret (GRATIS for medlemmer)

Lær litt om hvordan rapporteringsplikten hensiktsmessig kan organiseres, og hvilke nøkkeltall og nøkkelområder som bør rapporteres.

Type kurs:
Medlemskurs

Varighet:
1 time

Kategori:
Administrasjon & ledelse

SAMLINGER:
1

Medlemskurs: Daglig leders rapport til styret  

Nettbasert / Ca. 45 min / "Live" med Styrekonsulent

 

Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent – enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

 

Aksjeloven § 6-15 fastslår: ”Daglig leders plikter overfor styret. Daglig leder skal minst hver fjerde måned, hver måned i et ASA, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem.”

Kurset inneholder ulike eksempler, i tillegg til dokumentmaler Word- og Excel-format som kan benyttes og tilpasses for bruk egen virksomhet. 

 

Kursinnhold:

 • Aksjeloven og Allmennaksjelovens bestemmelser 
 • Hensikten og formålet med rapporteringen 
 • Forarbeidenes utredning om rapporteringsplikten 
 • Dokumentasjon på aktsomhet og rapportens brukere
 • Konsekvenser av manglende rapportering
 • Egenkapitalkravet og ansvar for daglig leder forøvrig
 • Områder for rapportering
 • Nøkkeltall og nøkkelområder som bør rapporteres
 • Fremtidsutsikter, farer, muligheter, komprimert due diligence 
 • Praktiske mal eksempler på rapportering og former for rapportering 

 

Kursmateriell:

Det inngår ikke skybaserte filmapper med materiell og hjelpemidler for øvrig i våre GRATIS medlemskurs, men vi viser til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm på medlemsportalen under kurset slik at du kan benytte deg av det i ettertid.

 

NB!  GRATIS for alle medlemmer i Styreforeningen.no

Pris for "ikke medlemmer" tilsvarer 12 måneders medlemskap i Styreforeningen.no, regnet fra og med kursdato, for deg som ikke fra tidligere var medlem i Styreforeningen.no

 

Som medlem får du da full tilgang til alle medlemsfordeler fra og med dagen etter kursdato:

 • alle typer GRATIS kurs og webinarer / medlemspris på alle andre kurs
 • dokumentmalregister, spørsmål og svar basene, artikkelseriene mm
 • avklaringstime hvert halvår, medlemssupport pr telefon/epost
 • anledning til å registrere din CV GRATIS i Styrerekruttering.no
 • ... og alle de øvrige medlemsfordelene i Styreforeningen.no

 

Lær litt om hvordan rapporteringsplikten hensiktsmessig kan organiseres, og hvilke nøkkeltall og nøkkelområder som bør rapporteres.

GENERELT OM KURSGJENNOMFØRINGEN:

 

Ved bestilling:

Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling.

 

Link til kurset:

Dagen før kursdato kl 11:00 mottar du påminnelse og link til kurset som leveres via Teams - alternativt - via Zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr. epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på:   / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt. 

 

Spørsmål / Assistanse etterpå:

Kontakt kursholder / Styrekonsulent om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter, eller om du ønsker en uforpliktende samtale om utfordringer knytte til emner fra kurset for deg eller i din bedrift.

 

Ca 45 minutter. "Live" nettkurs. Kan variere litt i tid, avhengig av spørsmål og dialogen under kursets gang.

 

Medlemmer av Styreforeningen.no, herunder:

daglig leder, styrets leder, styremedlem, eller eier, og som har ønske om en grundig gjennomgang av hva rapporteringsplikten omfatter.

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 2750 kr + mva

Medlemspris: 0 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  
05.12.23 05.12.23 03.12.23 LIVE-WEB 08:30 - 09:30 Jan Christian Bernhardt Snart fullt MELD DEG PÅ
11.01.24 11.01.24 09.01.24 LIVE-WEB 08:30 - 09:30 Jan Christian Bernhardt Ledige plasser MELD DEG PÅ
12.03.24 12.03.24 10.03.24 LIVE-WEB 08:30 - 09:30 Jan Christian Bernhardt Ledige plasser MELD DEG PÅ
07.05.24 07.05.24 05.05.24 LIVE-WEB 08:30 - 09:30 Jan Christian Bernhardt Ledige plasser MELD DEG PÅ

Andre kurs: