Kjønnsbalanse og mangfold i styrer – hva, hvordan, når og hvem? (GRATIS FOR ALLE)

Den 8 mars er en god dag for å sette fokus på kjønnsbalanse og mangfold i styrer.

Type kurs:
Gratis for alle

Varighet:
1,5 time

Kategori:
Styrearbeid og styreutvikling

SAMLINGER:
1

Kjønnsbalanse og mangfold i styrer - hva, hvordan, når og hvem? (GRATIS for alle)

Nettbasert / Ca. 1,5 time / "Live" med Styrekonsulent

 

Den 8 mars er en god dag for å sette fokus på kjønnsbalanse og mangfold i styrer.

 

Ta med deg kaffe- eller tekoppen, sett deg godt til rette fra 08.00 til ca 09.30. Bli med oss via teamslinken når vi inviterer alle som vil - medlemmer, kunder og enhver med interesse for tema - til en GRATIS og grundig gjennomgang og dialog. Grunder av Styreforeningen: Karl Ibsen og Ingvild Myhre: som en av de kvinnene med bredest styreerfaring i Norge, besitter samlede erfaringer fra flere hundre styrerom. Denne morgene tar de med seg en liten «gjeng» av spennende personer inn i studioet. Bli med oss du også da vel!

 

MELD DEG PÅ - GRATIS FOR ALLE!

 

Kursinnhold:

 • Utgangspunkt: Likestilling og mangfold i næringslivet kan skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, smartere beslutninger og økt verdiskapning.
 • Fra Proposijonen 131 LS - hensyn og bakenforliggende forhold
 • EØS komiteen: om innlemmelse av direktiv i EU avtalen
 • Andeler av kvinner og menn i Norge som etablerere og som aktører med eierinteresser
 • Favorisering av ubevisste fordommer
 • Preferanser, ambisjoner, kompetanse, rekruttering og nettverk
 • Om høringene, forslag, innspill, vurderinger og forhold som har blitt analysert underveis
 • Utformingen av nye regler og lovbestemmelser for mellomstore og store selskaper
 • Hvilke lover er tillagt nye regler om kjønnsbalanse og hvilke selskapsformer og typer omfattes
 • Omfanget av selskaper som antas å måtte tilpasse seg nye regler
 • Innfasing av de nye reglene i de kommende år - herunder hva forventes i 2024
 • Hvordan kan eller vil tilpasninger og prosesser kunne bli i de kommende år
 • Hvordan kan dere som eiere gå frem for å få et kvalifisert og balansert mangfold i styret i tiden fremover?
 • Hva kan du som ønsker å fremme ditt kandidatur og din kompetanse i praksis forholde deg og agere i tiden fremover?

 

 

 

Den 8 mars er en god dag for å sette fokus på kjønnsbalanse og mangfold i styrer.

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 0 kr

Medlemspris: 0 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  

Andre kurs: