Gjennomgående (felles) styre i konsern og grupperinger – Nettkurs (Live)

Ett styre - mange foretak.

Type kurs:
Nettkurs (live)

Varighet:
3 timer

Kategori:
Forretnings- og organisasjonsutvikling

SAMLINGER:
1

Gjennomgående (felles) styre i konsern og grupperinger - Nettkurs (live)

 

I mange konsern, grupperinger og kjeder med gjennomgående helhetlig eierskap, eller med betydelig eierskap eller «bestemmende innflytelse» (lovens begrep) i selskapsstrukturen, så kan gjennomgående styrestruktur være hensiktsmessig.
Særskilt kan dette fungere veldig bra der ett selskap «på topp» skal legge føringer for helheten, og datter-/underselskapene i vesentlig grad skal operere innenfor vesentlige forutsetninger som mor / topp- eller driftsselskap fastsetter.

 

Kursholder Karl Ibsen har vært med på å etablere og delta i en rekke strukturer med gjennomgående styrer i inn og utland. Han besitter også ulike styreverv i konsern, kjeder, grupperinger idag der denne form for organisering er testet grundig ut over tid.

 

Kursinnhold:

 • Styrets overordnede ansvar for å organisere virksomheten, sikre og utvikle verdier.
 • Hva når verdiene som skal forvaltes i praksis og operativt ligger i - og leveres fra - datter-/ underliggende kjedeselskap?
 • Når konsepters vesentlige verdier ligger i «copy paste» - alle gjør mest mulig likt.
 • Om selskapsstrukturer og styrearbeid på tvers av selskapsstrukturer.
 • Lovens begrep: «vesentlig innflytelse» og praktisk utøvelse av vesentlig innflytelse i styresammenheng.
 • Ett styre - mange foretak - «rulle ut» et fast kompetent styre som forvalter alt styrearbeid.
 • Hvordan i praksis organisere strukturer med gjennomgående styrer?
 • Hvordan i praksis organisere og definere styrenes oppgaver og delansvar, med presiseringer av innskrenkninger og / eller utvidelser ?
 • Hvordan rapportere og følge opp mange selskaper i EN gjennomgående styrestruktur?
 • Eksempler fra 4 ulike konsern / kjeder som er organisert med gjennomgående styrestruktur.

 

 • Retningslinjer for styrearbeid i konsernet: Example (Dokumentmal med eksempel)
 • Vedtektene i mor / datterselskap som presiserer gjennomgående styrestruktur. (Dokumentmaler med eksempler)
 • Vår analyse / evaluering ift om gjennomgående styrearbeid kan / vil fungere. (Analysemal til bruk i egne vurderinger)

 

Ett styre - mange foretak.

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 6450 kr

Medlemspris: 5450 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  
12.02.24 12.02.24 10.02.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Karl Ibsen Ledige plasser MELD DEG PÅ
12.04.24 12.04.24 10.04.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Karl Ibsen Ledige plasser MELD DEG PÅ

Andre kurs: