Generalforsamling: praktiske, taktiske og digitale råd – *Spesialkurs

Om generalforsamlingens oppgaver og ansvar, herunder med praktiske, taktiske og digitale råd.

Type kurs:
En til en kurs

Varighet:
3 timer

Kategori:
Juridiske emner

SAMLINGER:
1

Generalforsamling: praktiske, taktiske og digitale råd  - *Spesialkurs

 

* Ca. 3 timer kurs spesialtilpasset for mindre deltakergrupper (1 - 6 deltakere) med mulighet for dialog, spørsmål og avklaringer underveis.

Kurset leveres normalt nettbasert - alternativt - som fysisk kurs etter avtale med kursholder, eller i henhold til særskilt annonsering / tilbud.

Kurset / Alle våre kan også leveres som et eksklusivt kurs der kun du og foreleser deltar. Ved slik eksklusiv leveranse får du mulighet til personlig gjennomgang med en av våre profesjonell kursholdere og konsulenter innenfor det aktuelle tema.

Ved bestilling av eksklusiv / personlig kursdato for deg selv, vil kursholder kontakte deg direkte, og avtale konkret kursdato.

**Alle spesialkurs, kan også leveres som bedriftsinterne kurs, kurs for hele styret, hele ledergruppen etc.

 

Formål med kurset:

Formålet med kurset er at deltakerne skal få detaljert kunnskap om de ulike regler som er gjeldene, hvordan generalforsamling og generalforsamlingssaker håndteres i praksis samt andre vesentlige forhold man bør være kjent med knyttet til aksje- og allmennaksjeselskapenes øverste selskapsorgan. 

Kurset tar utgangspunkt i Aksjelovens kapittel 5 og de bestemmelser forøvrig som omfatter generalforsamlingens oppgaver og ansvar. 

 

Kursinnhold:

 

 • Om aksjeeierforsamling og begrepet "generalforsamling"
 • Forankring; Aksjelov/lovgivningens regler om oppgaver og ansvar
 • Generalforsamlingens ansvarsområder
 • Hvem kan delta på generalforsamlingen
 • Nærmere om møterett, møteplikt, representasjon og rådgiver
 • Innkallingsregler ved generalforsamlinger
 • Styrets, styrelederes plikter og rettigheter ifm. generalforsamling
 • Stemmerettsbegrensninger, aksjeklasser og andre forhold som påvirker stemmerett
 • Inhabilitet i forhold til generalforsamling og avgjørelser på generalforsamling
 • Revisors deltakelse på generalforsamlingen
 • Tidsfrister 
 • Ordinær og ekstraordinær generalforsamling
 • Generalforsamling uten møte
 • Generalforsamlingssaker / vedtekter og aktuelle saker beskrevet ved innkallingen
 • Møteleders roller, referent rolle og medsignaturer
 • Åpningen av generalforsamlingen
 • Stemmeopptelling - avklaring av stemmeberettigede
 • Flertallskrav; alminnelige og kvalifisert flertall, enstemmighetskrav
 • Søksmål og granskning 
 • DIGITALE LØSNINGER I PRAKSIS 

 

I tillegg får du:

 • PDF kompendie: «Om generalforsamlingen"
 • Sjekklister for planlegging, rutiner, forberedelser, innkalling, gjennomføring og protokollering ifm. Generalforsamlinger
 • Dokumentmaler for generalforsamlinger
 • Formuleringsoversikt der en rekke nyttige formuleringer og presiseringer er medtatt 

 

Målgruppe:

Eiere, gründere, daglig leder, styreleder, styremedlem eller andre som er interessert i å lære mer om alle de viktige sidene ved generalforsamlinger.

 

Om generalforsamlingens oppgaver og ansvar, herunder med praktiske, taktiske og digitale råd.

Slik fungerer alle våre 3 timers nettkurs:

 

Ved bestilling:

Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling.

Link til kurset: kl 11:00 dagen før kursdato mottar du link til kurset som leveres via teams - alternativt - via zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på:   / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt.  

Link til Dropbox eller OneDrive mappe med kursmateriell og hjelpefiler: Alle våre kurs har inkludert en egen filmappe med materiell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset og som er grunnlag for utvidet frivillig selvstudium etter kurset. Det er ikke noe materiell du trenger å sette deg inn i før kurset starter.  Link til kursets filmappe mottar du sammen med kurslinken. 

 

Kursdagen:

Logg deg på webinaret eller nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta på kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til noe interaktivitet og spørsmål fra og mellom deltakere og kursholder underveis. 

 

Avslutningsvis i kurset: 

Bilder av eventuelle «whiteboard» gjennomganger, eventuelt materiell du skal motta etter vår gjennomgang (fasiter til oppgaver avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox- eller OneDrive mappen for kurset på slutten av kursdagen.

 

Spørsmål / Assistanse etterpå:

Kontakt kursholder om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter eller om du ønsker en uforpliktende samtale med kursholder om utfordringer knyttet til emner fra kurset for deg eller i din bedrift. Du kan også kontakte oss for etterfølgende faglig support i medlemskapsperioden på:  

 

Kurset er et: 3+2+1 kurs - det betyr i praksis at:

1. 3 timer nettkurs på din bestilte valgte / kursdag her +

2. Over 2 timers selvstudiumsmulighet med materiell i tildelt filmappe +

3. Fritt valgt 1 times spesialiseringskurs på valgt dato i etterkant 

 

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 6450 kr

Medlemspris: 5450 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  

Andre kurs: