Effektiv drift i små og mellomstore virksomheter – Spesialtilpasset kurs

Hvordan strategisk utvikling kan være viktig som «grunnmur» for å øke den reelle verdien av virksomheten du er ansvarlig for.

Type kurs:
Én til én kurs

Varighet:
3 timer

Kategori:
Administrasjon & ledelse

SAMLINGER:
1

Effektiv drift i små og mellomstore virksomheter 

- EN-til-EN kurs*

* 3 timers en-til-en kurs og spesialtilpasset kurs, med mulighet for personlig rådgivning fra kursholder sin side innenfor det aktuelle kurstema, og under selve kursgjennomgangen. Ved bestilling tar kursholder kontakt med deg direkte, og avtaler kursdato. 

 

En travel hverdag står ofte i veien for verdiskaping og utvikling av virksomheten. Det praktisk orienterte kurset «Effektiv drift i små og mellomstore virksomheter, lærer deg mer om vanlige utfordringer på mange funksjonsområder, og om hvilke tiltak du kan gjennomføre for å sikre vekst og bedret inntjening i din virksomhet.

 

Lær mer om både strategisk utvikling og hvorfor det kan være viktig å ha en solid «grunnmur» og hvordan denne kan øke den reelle verdien av virksomheten du er ansvarlig i. 

Hva står ofte i veien for vekst og utviklingen i virksomheten? Hvordan kan vi snu utviklingen?

Hvordan kan en solid «grunnmur» øke virksomhetens verdi?

Strategiarbeidet i virksomheten; trenger hverken være dyrt eller komplisert – «det enkle er ofte det beste»!

 

Kursinnhold:

 • Organisering av ressursene i virksomheten; menneskene, interne og eksterne ressurser
 • Ansvarsforhold; forstår alle sine oppgaver og ansvar og er disse kjent for andre? Hvilke fullmakter har den enkelte? Hvordan gjøre ansvaret kjent? Stillingsbeskrivelser og ansvarsoversikter.
 • Styringssystemer – nå eller senere? Hvordan enkelt lage et styrende system for kvalitet i virksomheten?
 • Daglig leder – den viktigste brikken i organisasjonen? Lederstil, mulige feller du kan gå i, tillitsbasert ledelse, informasjon og kommunikasjon.
 • HMS; - hvilke forventninger og krav stiller Internkontroll-forskriften?
 • GDPR; skjematisk oversikt over krav og forventninger – hvordan komme i gang med arbeidet selv?
 • Økonomi; - hva er resultatregnskap, balanseregnskap? Hva er det viktigste du må forstå?
 • Hva er egentlig bærekraft og hva kan det innebære for din virksomhet? Hvem kan hjelpe deg videre?
 • Hva menes egentlig med digitalisering? Hva er viktig å passe på i digitaliseringsprosesser?  

 

Målgruppe:

Styreledere, styremedlemmer og daglig ledere i små og mellomstore virksomheter.

 

Hvordan strategisk utvikling kan være viktig som «grunnmur» for å øke den reelle verdien av virksomheten du er ansvarlig for.

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 6450 kr

Medlemspris: 5450 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  

Andre kurs: