Søk
Close this search box.
Søk

Belønningsmodeller, opsjoner og aksjeprogram for ansatte – Nettkurs (Live)

Belønningsmodeller, opsjoner og aksjeprogram for ansatte - gir deg et bredt og grundig fundament omkring dette tema.

Type kurs:
Nettkurs (live)

Varighet:
3 timer

Kategori:
Administrasjon & ledelse

SAMLINGER:
1

Belønningsmodeller, opsjoner og aksjeprogram for ansatte

 

Ulike belønningsmodeller har vært benyttet gjennom århundrer i jobbsammenheng på de aller fleste ledernivåer i forretningslivet.

 

For alvor begynte belønningsmodeller å ta mer moderne former, og ble aktualisert for den jevne medarbeider, med Henry Ford og samlebåndsproduksjonens tidsalder. 

 

Hvilke ulike belønningsmodeller bør du kjenne til og vurdere i de enkelte sammenhenger og hvordan vurdere incentiver og program / løsninger opp mot de resultater man ønsker å appellere til at oppnås?

 

Skal vi ha individuelle, team/avdelingsbaserte løsninger, felles bedriftsbonus eller kombi-modeller? 

 

Flere og flere undersøkelser understøtter videre at eierskap i egen bedrift kan ha betydelig effekt på trivsel, innsats og engasjement for og fra dine medarbeidere. Dette er derav hovedtema for dette kurset: aksjer, opsjoner, tegningsretter og eierskapsmodeller som motivasjonsfaktor.

 

Mange virksomheter har ulike ordninger og spesialprogram for nøkkelmedarbeidere, ledende ansatte og styremedlemmer. 

 

Aksjebasert avlønning omfatter ulike former for ordninger og transaksjoner med oppgjør, bonus eller fordeler i form av aksjer eller opsjoner på fremtidige aksjer.

 

Opsjonene eller tegningsretter kan gi ansatte en mulighet og en rett, men ikke noen plikt, til å tiltre / kjøpe eller tegne aksjer til en på forhånd fastsatt pris eller rabattert kurs.

 

Regnskapsmessig behandles mange slike ordninger som økonomiske fordeler som fordel vunnet ved arbeid, fordelen (underkurs/rabatt) skal beskattes og bokføres som kostnad i regnskapet mm.

 

For "oppstartsselskaper", fra 2022 definert hele 10 år tilbake i tid, finnes derimot veldig gunstige løsninger for ansatt eierskap, faktisk blant Europas beste løsninger, her i lille Norge. 

 

I dette kurset skal vi se på ulike belønningsmodeller i form av aksjeprogram, opsjonsordninger og tegningsretter samt tilliggende områder.  Tema som berøres er modeller, innregning, måling, skattlegging, fordelsbetraktningen, arbeidsgiveravgift, endring eller kansellering av ordninger og opsjoner i konsernforhold.

 

Kursinnhold:

 • Belønningsmodeller og incentivprogrammer i forretningslivet generelt
 • Resultatbaserte modeller på individ - team - avdeling eller selskapsnivå
 • Bonus og provisjonsmodeller - erfaringer og "pluss og minus"
 • Hva er opsjoner og aksjeprogram i utgangspunktet?
 • Hvorfor benytte opsjons- og aksjeprogram.
 • Alternative modeller, systemer og program
 • Praktiske eksempler fra ulike bedrifter
 • A, B, C aksjer / ulike aksjeklasser og mulige modeller i den sammenheng
 • Vedtekter, selskapsavtaler og aksjonæravtaler og viktige sammenhenger opp mot opsjons- og aksjeprogrammer.
 • Innregning og beregning i forbindelse med opsjoner.
 • Måling og resultatavhengige prinsipper med utløsende virkning
 • Endring, kansellering,
 • Regnskapsmessig behandling av opsjoner og aksjeprogram.
 • Skattemessige forhold for rettighetshaver og / eller mottaker.

 

Målgruppe:

Eiere, gründere, daglig leder, styreleder, styremedlem, ansatte eller andre som er interessert i å lære mer om opsjoner og aksjeprogram i arbeidsforhold. 

 

Belønningsmodeller, opsjoner og aksjeprogram for ansatte - gir deg et bredt og grundig fundament omkring dette tema.

Slik fungerer alle våre 3 timers nettkurs:

 

Ved bestilling:

Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling.

Link til kurset: kl 11:00 dagen før kursdato mottar du link til kurset som leveres via teams - alternativt - via zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på:   / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt.  

Link til Dropbox eller OneDrive mappe med kursmateriell og hjelpefiler: Alle våre kurs har inkludert en egen filmappe med materiell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset og som er grunnlag for utvidet frivillig selvstudium etter kurset. Det er ikke noe materiell du trenger å sette deg inn i før kurset starter.  Link til kursets filmappe mottar du sammen med kurslinken. 

 

Kursdagen:

Logg deg på webinaret eller nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta på kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til noe interaktivitet og spørsmål fra og mellom deltakere og kursholder underveis. 

 

Avslutningsvis i kurset: 

Bilder av eventuelle «whiteboard» gjennomganger, eventuelt materiell du skal motta etter vår gjennomgang (fasiter til oppgaver avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox- eller OneDrive mappen for kurset på slutten av kursdagen.

 

Spørsmål / Assistanse etterpå: Kontakt kursholder om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter eller om du ønsker en uforpliktende samtale med kursholder om utfordringer knyttet til emner fra kurset for deg eller i din bedrift. Du kan også kontakte oss for etterfølgende faglig support i medlemskapsperioden på:

 

Kurset er et: 3+2+1 kurs - det betyr i praksis at:

1. 3 timer nettkurs på din bestilte valgte / kursdag her +

2. Over 2 timers selvstudiumsmulighet med materiell i tildelt filmappe +

3. Fritt valgt 1 times spesialiseringskurs på valgt dato i etterkant 

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 6450 kr

Medlemspris: 5450 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  
11.09.24 11.09.24 09.09.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Karl Ibsen Ledige plasser MELD DEG PÅ
16.10.24 16.10.24 14.10.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Karl Ibsen Ledige plasser MELD DEG PÅ
13.11.24 13.11.24 11.11.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Karl Ibsen Ledige plasser MELD DEG PÅ
11.12.24 11.12.24 09.12.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Karl Ibsen Ledige plasser MELD DEG PÅ

Andre kurs:

Kontakt oss
Øvre Slottsgate 17,
0157 Oslo