Bærekraftsledelse – (2 dagers dagskurs)

I dette kurset over 2 dager får du innsikt i, og verktøy for, å lede bærekraftsarbeidet i egen virksomhet, selv om rollen er en «deltidsjobb».

Type kurs:
Klasserom

Varighet:
22 timer

Kategori:
Administrasjon & ledelse

SAMLINGER:
2

Bærekraftsledelse - 2 dagers dagskurs

 

Det stilles stadig strengere krav til at virksomheter tar sitt samfunnsansvar og gjør sitt til å bidra til en bærekraftig utvikling. Dette stiller nye krav til ledelsen, både til daglig leder og hele ledergruppen. I mange norske bedrifter blir dette ansvaret gjerne tildelt noen i tillegg til de oppgaver vedkomne har fra før. Dette er kurset for deg som har bærekraft som ansvars-område, det være seg på heltid eller deltid. På dette kurset får du gjennom to dager nødvendige faglige påfyll for å lede arbeidet med bedriftens samfunnsansvar.

 

Formål med kurset:
I mange små og mellomstore virksomheter faller det bærekraftsansvaret på ledere som allerede har i tillegg til de andre oppgavene en har fra før. Formålet med kurset er å gjøre ledere og bærekraftansvarlige best mulig i stand til å sikre at virksomheten gjør det den kan for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Bærekraftsområdet er bredt og omfattende, og mange virksomheter har vansker med å orientere seg i dette landskapet.
Det stilles stadig strengere krav til at virksomheten tar sitt samfunnsansvar og gjør sitt til å bidra til en bærekraftig utvikling. Dette stiller nye krav til både ledergruppen og styret. I de fleste små og mellomstore bedrifter blir ansvaret for bærekraft satt til en som allerede har andre funksjoner i selskapet. I noen tilfeller er det daglig leder selv som ender opp med dette ansvaret. Dette kurset retter seg til deg som ønsker mer kompetanse for å klare balansen mellom flere roller, og er på jakt etter verktøy for hvordan du kan sørge for at nok tid blir brukt på bærekraftsarbeidet.

 

Kursinnhold:

1. Hva er bærekraft og samfunnsansvar: ESG, CSR og den triple bunnlinjen.

2. Politikk og rammebetingelser – hvilke krav, forventninger og regelverk man bør ha oversikt over.

 1. FN sine bærekraftsmål
 2. Reguleringer nasjonalt og som følge av EØS og EU sine direktiver
 3. Åpenhetsloven
 4. Bærekraft i fremtiden: litt om hvilken retning dette kommer til å bevege fremover.

3. Analyse av påvirkning

 1. Positiv/negativ
 2. Internt og eksternt

4. Vesentlighet og interessenter – hvordan få oversikten og hvordan prioritere

5. Lønnsomhet og bærekraft krever nytekning:

 1. Tiltak som redusere kostnader eller øker inntekter
 2. Kortsiktig perspektiv versus langsiktig

6. Bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller

 1. Sirkulære forretningsmodeller – arketyper og innhold
 2. «Restart» modellen for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon
 3. Eksempler på selskap som har gjort endringer i forretningsmodellen for å bli mer bærekraftig.

7. Lederrollen

 1. Hvordan utøve rollen internt og eksternt – hva engasjerer og motiverer
 2. Hvordan mobilisere og motivere organisasjonen og få samfunnsansvaret inn i de daglig rutiner.
 3. Hvordan lede de man ikke er sjef for

8. Implementering

 1. Bærekraft i forretningsstrategi og daglig drift.
 2. Hvordan identifisere tiltak på kort og lang sikt.
 3. Viktigheten av involvering, god endringsledelse, måling og oppfølging
 4. Viktigheten av kontinuerlig forbedring

9. Bærekraftsrapportering og sertifiseringer:

 1. Litt om hvordan og hva
 2. Bærekraftrapporten steg for steg

10. Arbeid med relevante cases

 

Mågruppe for kurset:
Dette kurset er for ledere som har ansvaret for at virksomheten jobber proaktivt for å tilpasse seg regulatoriske krav, og samtidig utnytte mulighetsrommet innenfor bærekraft og samfunnsansvar. I mange små og mellomstore virksomheter faller dette ansvaret på daglig leder eller andre ledere i virksomheten, og da typisk i tillegg til de andre oppgavene en har fra før.

I dette kurset over 2 dager får du innsikt i, og verktøy for, å lede bærekraftsarbeidet i egen virksomhet, selv om rollen er en «deltidsjobb».

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 17990 kr

Medlemspris: 16590 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  
26.10.23 27.10.23 24.10.23 Thon Hotel Vika Atrium 08:00 - 16:00 Ole Sverre Spigseth Snart fullt MELD DEG PÅ
06.12.23 07.12.23 04.12.23 OSLO - kurssted fastsettes senere 08:00 - 16:00 Ole Sverre Spigseth Ledige plasser MELD DEG PÅ
22.01.24 23.01.24 20.01.24 OSLO - kurssted fastsettes senere 08:00 - 16:00 Ole Sverre Spigseth Ledige plasser MELD DEG PÅ
17.03.24 18.03.24 16.03.24 OSLO - kurssted fastsettes senere 08:00 - 16:00 Ole Sverre Spigseth Ledige plasser MELD DEG PÅ
05.06.24 06.06.24 04.06.24 OSLO - kurssted fastsettes senere 08:00 - 16:00 Ole Sverre Spigseth Ledige plasser MELD DEG PÅ

Andre kurs: