AUTORISASJONSPROGRAMMET – 2 DAGERS KURS (Klasserom)

To intensive og utviklende dager hvor du får en grundig opplæring i rammene for styrearbeid med praktisk vinkling.

Type kurs:
Klasserom

Varighet:
2 dager

Kategori:
Autorisasjonskurs

SAMLINGER:
2

AUTORISASJONSPROGRAMMET - 2 DAGERS KURS (Klasserom)

 

BLI AUTORISERT STYREMEDLEM DU OGSÅ! 

Det "originale" Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

 

Intensiv, konkret og praktisk læring – svært mye for pengene!

 

Bli autorisert styremedlem i løpet av to kompakte ukedager. Kombinert kompetanseheving, og nettverksbygging, med et komprimert utdrag av flere av våre viktigste kurs. 

 

Dette er vårt komplette Autorisasjonsprogram for styremedlemmer levert over to krevende og lærerike ukedager. Det er et ideelt kursprogram for egenutvikling, refleksjon, aha-opplevelser og bevisstgjøring for deg som er, eller skal inn i en styrerolle.

 

Gjeldende lover og regler for styrearbeid i ulike virksomhetstyper / selskapsformer, er i stor grad svært like,  uansett hvor du måtte ha ditt styreverv. Derav er Autorisasjonsprogrammet aktuelt for enhver som besitter et styreverv eller en styrerolle, uansett om det er i et AS, ASA, stiftelse, SA, lag, forening, organisasjon eller hva det måtte være.  

 

Vi har hatt deltakere fra de fleste store selskaper i Norge, og fra en rekke ulike bransjer, konsern, børsnoterte selskap, SMB-bedrifter, gründere, ideelle lag og institusjoner.

 

Bli autorisert styremedlem på to dager

 • To svært intensive, lange og konsentrerte arbeidsdager.
 • Forelesninger, gruppeoppgaver, cases, individuelle utfordringer, diskusjoner og quiz brukes for å få maksimal læringseffekt.
 • Delta sammen med opptil 24 andre, som med styrearbeid som fellesnevner, for å diskutere og arbeide sammen.
 • Påmeldingen for Autorisasjonsprogrammet inkluderer tre måneders medlemskap i styreforeningen.no. Du får tilgang til blant annet support, assistanse, dokumentmalarkivet og faglige artikler. Om ønskelig, inkluderer det også registrering av din CV i vår rekrutteringsportal: styrerekruttering.no.
 • Det er obligatorisk deltakelse på hele programmet, inkludert oppgaver og middag på kvelden.

 

* Fullpensjon og hotellrom er inkludert. 

 

Vi kan også levere «Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer» bedriftsinternt. Flere konsern og virksomheter har i de senere år valgt dette. Kontakt oss på for priser og tilbud.

 

PROGRAM DAG 1

Kl 08.00: Registrering av deltakere, innledning og generell informasjon

Kl 08.30: Kursstart - Del 1 Profesjonelt styrearbeid

 • Felles rammer og regelverk – forankringen for: «styret» og styrearbeid
 • Styrets organisatoriske plassering og overordnede funksjoner (oppgaver)
 • Styresammensetning – hvem velges når, hvor, hvordan, av hvem og til hva? (oppgaver)

Kl 12.15: Lunsj

Kl 13.00 – 17.15: Kurs Del 2 Profesjonelt styrearbeid

 • Styrets oppgaver og ansvarsområder i praksis
 • Styrets struktur og formalia: Rapportering, styreprotokoll (oppgaver)
 • Styreinstruks, styreplan, retningslinjer, vedtekter mm
 • Profesjonelt styrearbeid i tiden fremover
 • * Pause undervei i del Del 2 for innsjekk på hotellet

Kl 18.00: Middag

Kl 19.30 – 21.00: Kveldens styrecase (gruppearbeid)

 

PROGRAM DAG 2

Frokost  (fra senest kl. 07.00 - avhengig av kurssted)

Kl 08.00: Kurs Del 3 Regnskap og Del 4 Strategi

 • Regnskapsforståelse for styremedlemmer
 • Case: - viktige spørsmål å stille til regnskaper
 • Case: - regnskapsanalyse av Example AS 
 • * Pause for utsjekk fra hotellrommet
 • Strategisk forretningsutvikling og styring (fra høst 23)
 • Cases: - strategiske veivalg og strategisk endring

Kl 12.15: Lunsj

Kl 13.00: Kurs Del 5 Autorisasjonstest

 • Styreanalyse/selvanalyse for styremedlemmer
 • Autorisasjonstesten (ca. 30 minutter inkl. innledning)
 • Gjennomgang med utfyllende kommentarer til Autorisasjonstesten

Kl 16.00: Avslutning

NB! Vi understreker at det er obligatorisk deltakelse under hele kurset, inkl. cases om kvelden mm som forutsetning for Aut.bevis etter kurset.

 

Vedrørende kursmateriell:

Alt av kursmateriell, presentasjoner, oppgaver, fasiter, sjekklister, artikler mm, vil du få tilgang til digitalt i en egen dokumentmappe. Du vil motta link til den ca kl 11.00 2 dager før programmet starter. 

Det skal ikke være nødvendig å bruke papirbasert kursmateriell under kurset. Det er kun oppgaver og lovutdrag som utleveres på papir.

Det kan være nyttig å ha med nettbrett eller PC for å få tilgang til den faglige databasen og til materiellet i dokumentmappen tilknyttet til kurset.

PDF-utgaver av alle PowerPoint-foiler er omfattende og detaljerte med linker til aktuelle lover. Alt av vesentlighet er tatt med i PDF-ene.

 

Force majeure ved spesielle hendelser som krever endringer:

I en situasjon der myndighetene – pga. koronaviruset eller andre forhold – ikke tillater eller ikke anbefaler gruppesamlinger av en størrelse, eller på en slik måte, som opprinnelig er tiltenkt for dette konseptet, vil vi levere dette modulbasert med et tilsvarende faglig innhold. Moduler som inngår i programmets helhetskonsept vil da så langt mulig legges på opprinnelige kursdatoer for de påtenke «åpne kurs», men vil kunne legges til andre alternative tidspunkt dersom dette på grunn av gruppestørrelse eller annet blir påkrevd. Alternativt vil du valgfritt kunne delta på senere oppsatte datoer for program med opprinnelig tiltenkt fysisk oppmøte – så snart det er tillatt eller anbefales igjen fra myndighetens side. Du vil med andre ord uansett få alternativer for leveranse med tilsvarende faglig innhold fra vår side og risikerer derav ikke å tape kursavgift som er innbetalt, eller tape kursavgift som du har mottatt faktura på grunnet bestilling på konkrete datoer som måtte utgå. Vi garanterer deg å levere deg ditt bestilte kursprogram på den til enhver tid best gjennomførbare måte!

 

To intensive og utviklende dager hvor du får en grundig opplæring i rammene for styrearbeid med praktisk vinkling.

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 24900 kr

Medlemspris: 22900 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  
16.10.23 17.10.23 12.10.23 Scandic Fornebu 08:00 - 21:00 Stein Tosterud Snart fullt MELD DEG PÅ
23.10.23 24.10.23 20.10.23 Scandic Fornebu 08:00 - 21:00 Stein Tosterud Snart fullt MELD DEG PÅ
27.11.23 28.11.23 24.11.23 Scandic Fornebu 08:00 - 21:00 Stein Tosterud Ledige plasser MELD DEG PÅ
11.12.23 12.12.23 08.12.23 Scandic Fornebu 08:00 - 21:00 Stein Tosterud Ledige plasser MELD DEG PÅ
29.01.24 30.01.24 26.01.24 OSLO - kurssted fastsettes senere 08:00 - 21:00 Stein Tosterud Ledige plasser MELD DEG PÅ
05.02.24 06.02.24 02.02.24 OSLO - kurssted fastsettes senere 08:00 - 21:00 Kurt Petter Lindgren Ledige plasser MELD DEG PÅ
12.02.24 13.02.24 09.02.24 OSLO - kurssted fastsettes senere 08:00 - 21:00 Stein Tosterud Ledige plasser MELD DEG PÅ
18.03.24 19.03.24 15.03.24 OSLO - kurssted fastsettes senere 08:00 - 21:00 Stein Tosterud Ledige plasser MELD DEG PÅ
22.04.24 23.04.24 19.04.24 OSLO - kurssted fastsettes senere 08:00 - 21:00 Stein Tosterud Ledige plasser MELD DEG PÅ
27.05.24 28.05.24 24.05.24 OSLO - kurssted fastsettes senere 08:00 - 21:00 Stein Tosterud Ledige plasser MELD DEG PÅ
17.06.24 18.06.24 14.06.24 OSLO - kurssted fastsettes senere 08:00 - 21:00 Stein Tosterud Ledige plasser MELD DEG PÅ

Andre kurs: