Åpenhetsloven – aktsomhetsvurdering og rapportering – Nettkurs (Live)

En grundig innføring i Åpenhetsloven og hvordan selskaper og organisasjoner bør innrette seg for å opptre i tråd med lover og regelverk.

Type kurs:
Nettkurs (live)

Varighet:
3 timer

Kategori:
Juridiske emner

SAMLINGER:
1

Åpenhetsloven - aktsomhetsvurdering og rapportering - Nettkurs (live) 

 

Kurset gir deg en grundig innføring i Åpenhetsloven, og hvordan selskaper og organisasjoner bør innrette seg for å opptre i tråd med lover og regelverk.

 

Formålet med kurset:

Formålet med Åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med deres produksjon av varer og levering av tjenester.

 

Et sentralt krav etter loven er at virksomhetene skal foreta aktsomhetsvurderinger og gjøre tiltak på forhold som vurderingene har avdekket. Loven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser. Det vil også være anledning for allmennheten å be om informasjon om en konkret vare eller tjeneste som virksomheten selger. Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

 

Kursinnhold:

Kurset vil i hovedsak ta opp relevante problemstillinger om:

 • Bakgrunnen for loven og internasjonale trender
 • God praksis for virksomhetsstyring
 • Grunnleggende menneskerettigheter
 • Regler om anstendige arbeidsforhold
 • Kravet til aktsomhetsvurderinger
 • Veiledning til vesentlighetsanalysen
 • Kravene til rapportering
 • Innsynsbegjæringer fra allmennheten
 • Tilsynsorganer og sanksjoner
 • Relevant praksis fra andre land

 

Inkludert i kursprisen følger malverk for prosessen, forespørsler og datainnhenting fra leverandøren, samt malverk for selskapets «beretning om status» som det kreves lagt opp på selskapenes nettsider.

 

Målgruppe:

Dette kurset er nyttig for deg som bistår selskaper med god virksomhetsstyring og oppfølging av regelverk. Det er en bred forventning i markedet om at virksomheter har et bevisst forhold til menneskerettigheter. Kurset vil også være nyttig for deg som er opptatt av bærekraft og vil følge med på den rettslige utviklingen av ESG.

 

En grundig innføring i Åpenhetsloven og hvordan selskaper og organisasjoner bør innrette seg for å opptre i tråd med lover og regelverk.

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 6450 kr

Medlemspris: 5450 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  
15.05.24 15.05.24 13.05.24 LIVE-WEB 13:00 - 16:00 Kristian Hviding Kvam Ledige plasser MELD DEG PÅ
11.06.24 11.06.24 09.06.24 LIVE-WEB 13:00 - 16:00 Kristian Hviding Kvam Ledige plasser MELD DEG PÅ
21.08.24 21.08.24 19.08.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Kristian Hviding Kvam Ledige plasser MELD DEG PÅ
18.09.24 18.09.24 16.09.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Kristian Hviding Kvam Ledige plasser MELD DEG PÅ
24.10.24 24.10.24 22.10.24 LIVE-WEB 13:00 - 16:00 Kristian Hviding Kvam Ledige plasser MELD DEG PÅ
13.11.24 13.11.24 11.11.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Kristian Hviding Kvam Ledige plasser MELD DEG PÅ
05.12.24 05.12.24 03.12.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Kristian Hviding Kvam Ledige plasser MELD DEG PÅ

Andre kurs: