Ansattvalgt styremedlem – Nettkurs (Live)

Aksjelovens, Allmennaksjelovens og Representasjonsforskriftens regler om ansattvalgte styremedlemmer.

Type kurs:
Nettkurs (live)

Varighet:
3 timer

Kategori:
Styrearbeid og styreutvikling

SAMLINGER:
1

Ansattvalgt styremedlem - Nettkurs (live)

 

Ansattvalgt styremedlem er et "must have"-kurs for ansattvalgte styremedlemmer, deres varamedlemmer og observatører, men også nyttig for ledelsen og styremedlemmer forøvrig som skal legge til rette for valgprosesser, forstå og håndtere styrearbeidet med ansattrepresentasjon. 

 

Kurset "Ansattvalgt styremedlem" bygger på Aksjelovens, Allmennaksjelovens og Representasjonsforskriftens regler om de ansattes rettigheter, oppgaver og ansvar som styremedlemmer. Kurset er levert til over 15.000 deltakere, og avholdes jevnlig. 

 

Kursets hovedpunkter:

Innledning – felles rammer og regelverk – forankringen for: «styret»

Del 1: Styrets organisatoriske plassering og overordnede funksjoner

Del 2: Styresammensetting – hvem velges hvor, når, hvordan, av hvem og til hva?

Del 3: Styrets oppgaver og ansvarsområder i praksis - «jobben vår!»

Del 4: Styrets struktur og formalia: Rapportering, Styreprotokoll, Styreinstruks, Styreplan, Retningslinjer for styrearbeid, Vedtekter med mer.

Del 5: Nærmere om «Ansatt valgte styremedlemmer"

 

Kursinnhold:  

 • Konkrete forhold som belyses gjennom kurset: 
 • Ansattes rettigheter i forhold til styreverv
 • Ansatt valgt styremedlems rolle i ulike verv
 • Styremedlemsrollen og tillitsvalgtrollen 
 • Styremedlem, Observatør og / eller varamedlem
 • Representasjonsforskriften
 • Krav om ansatt valgte styremedlemmer
 • Valgordninger - Valgbarhet - Stemmerett 
 • Praktisk valg av ansattvalgte styremedlemmer
 • Bedriftsdemokratinemnda
 • Aksjelovenes krav og bestemmelser
 • Informasjon og fortrolig informasjon
 • Ansatt valgt og taushetsplikt
 • Styreinstruksen
 • Styreprotokollen og protokolltilførsler
 • Styremøteplanlegging

 

Målgruppe: 

Ansattvalgte styremedlemmer, varamedlemmer og observatører. Medlemmer av valgstyrer og andre som er på valg eller har interesse for emnet. Kurset er absolutt nyttig for daglig leder eller andre styremedlemmer i bedrifter der de ansatte skal gjennomføre prosessen med valg av ansattvalgte styremedlemmer. 

 

Kurset er poenggivende med 20 av i alt 100 poeng i det modulbaserte Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer. 

 

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer:

Kurset inngår som ett av 4 valgfrie grunnkurs i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

 

Aksjelovens, Allmennaksjelovens og Representasjonsforskriftens regler om ansattvalgte styremedlemmer.

Slik fungerer alle våre 3 timers nettkurs:

 

Ved bestilling:

Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling.

Link til kurset: kl 11:00 dagen før kursdato mottar du link til kurset som leveres via teams - alternativt - via zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på:   / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt.  

Link til Dropbox eller OneDrive mappe med kursmateriell og hjelpefiler: Alle våre kurs har inkludert en egen filmappe med materiell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset og som er grunnlag for utvidet frivillig selvstudium etter kurset. Det er ikke noe materiell du trenger å sette deg inn i før kurset starter.  Link til kursets filmappe mottar du sammen med kurslinken. 

 

Kursdagen:

Logg deg på webinaret eller nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta på kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til noe interaktivitet og spørsmål fra og mellom deltakere og kursholder underveis. 

 

Avslutningsvis i kurset: 

Bilder av eventuelle «whiteboard» gjennomganger, eventuelt materiell du skal motta etter vår gjennomgang (fasiter til oppgaver avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox- eller OneDrive mappen for kurset på slutten av kursdagen.

 

Spørsmål / Assistanse etterpå:

Kontakt kursholder om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter eller om du ønsker en uforpliktende samtale med kursholder om utfordringer knyttet til emner fra kurset for deg eller i din bedrift. Du kan også kontakte oss for etterfølgende faglig support i medlemskapsperioden på:  

Kurset er et: 3+2+1 kurs - det betyr i praksis at:

1. 3 timer nettkurs på din bestilte valgte / kursdag her +

2. Over 2 timers selvstudiumsmulighet med materiell i tildelt filmappe +

3. Fritt valgt 1 times spesialiseringskurs på valgt dato i etterkant 

 

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 6450 kr

Medlemspris: 5450 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  
31.10.23 31.10.23 29.10.23 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Arild Sørum Stana Ledige plasser MELD DEG PÅ
28.11.23 28.11.23 26.11.23 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Arild Sørum Stana Ledige plasser MELD DEG PÅ
19.12.23 19.12.23 17.12.23 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Arild Sørum Stana Ledige plasser MELD DEG PÅ
08.01.24 08.01.24 06.01.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Arild Sørum Stana Ledige plasser MELD DEG PÅ
12.02.24 12.02.24 10.02.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Arild Sørum Stana Ledige plasser MELD DEG PÅ
11.03.24 11.03.24 09.03.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Arild Sørum Stana Ledige plasser MELD DEG PÅ
08.04.24 08.04.24 06.04.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Arild Sørum Stana Ledige plasser MELD DEG PÅ
13.05.24 13.05.24 11.05.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Arild Sørum Stana Ledige plasser MELD DEG PÅ
10.06.24 10.06.24 08.06.24 LIVE-WEB 08:30 - 11:30 Arild Sørum Stana Ledige plasser MELD DEG PÅ

Andre kurs: