Ansattvalgt styremedlem (Dagskurs)

Aksjelovens, Allmennaksjelovens og Representasjonsforskriftens regler om ansattvalgte styremedlemmer.

Type kurs:
Klasserom

Varighet:
6 timer

Kategori:
Styrearbeid og styreutvikling

SAMLINGER:
1

Ansattvalgt styremedlem (Dagskurs)

 

Kurset bygger på Aksjelovens, Allmennaksjelovens og Representasjonsforskriftens regler om de ansattes rettigheter, oppgaver og ansvar som styremedlemmer.

I tillegg gis det praktiske råd om løsninger på flere områder, og det legges opp til dialog og diskusjoner blant deltakerne underveis i kurset. Gruppeoppgaver er videre en integrert del av kursdagen.

 

Kursinnhold:

 • Ansattes rettigheter i forhold til styreverv
 • Ansatt valgt styremedlems rolle i ulike verv
 • Styremedlemsrollen og tillitsvalgtrollen
 • Styremedlem, Observatør og / eller varamedlem
 • Representasjonsforskriften
 • Krav om ansatt valgte styremedlemmer
 • Valgordninger - Valgbarhet - Stemmerett
 • Praktisk valg av ansatt valgte styremedlemmer
 • Bedriftsdemokratinemnda
 • Aksjelovenes krav og bestemmelser
 • Informasjon og fortrolig informasjon
 • Ansatt valgt og taushetsplikt
 • Styreinstruksen
 • Styreprotokollen og protokolltilførsler
 • Styremøteplanlegging

 

Målgruppe

Kurset retter seg først og fremst mot styremedlemmer, observatører og varamedlemmer valgt av og blant de ansatte. Kurset gir videre en god og grundig innføring i prosessen omkring ansatt valgte styremedlemmer som ledelsen og øvrige styremedlemmer bør være kjent med.

 

Aksjelovens, Allmennaksjelovens og Representasjonsforskriftens regler om ansattvalgte styremedlemmer.

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 6450 kr

Medlemspris: 5450 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  
10.06.24 10.06.24 08.06.24 Thon Hotel Vika Atrium 10:00 - 16:00 Stein Tosterud Ledige plasser MELD DEG PÅ
04.09.24 04.09.24 02.09.24 OSLO - kurssted fastsettes senere 10:00 - 16:00 Stein Tosterud Ledige plasser MELD DEG PÅ
06.11.24 06.11.24 04.11.24 OSLO - kurssted fastsettes senere 10:00 - 16:00 Stein Tosterud Ledige plasser MELD DEG PÅ

Andre kurs: