Aksjonæravtaler og vedtekter – En-til-En kurs

Hva bør og kan vedtekter inneholde ut over lovens minimumskrav ? Hva kan og bør reguleres i aksjonæravtaler?

Type kurs:
Én til én kurs

Varighet:
3 timer

Kategori:
Juridiske emner

SAMLINGER:
1

Aksjonæravtaler og vedtekter   

En-til-En kurs*

* 3 timers En-til-En kurs, spesialtilpasset dine behov, med mulighet for personlig rådgivning fra kursholder sin side innenfor det aktuelle kurstema, og under selve kursgjennomgangen. Det er selvfølgelig fullt mulig å levere alle En-til-En kurs som bedriftsinterne kurs for hele styret, hele ledergruppen etc.

Ved bestilling tar kursholder kontakt med deg direkte, og avtaler kursdato. 

 

Hva bør og kan vedtekter inneholde ut over lovens minimumskrav? Hva bør og kan reguleres i aksjonæravtaler?

Mange selskaper registreres med noen få standard vedtekter lastet ned fra nettet. Vedtektene er selve grunndokumentet for et selskap og det bevisst benyttes til å regulere mange vesentlige forhold mellom eiere, og legge føringer for skiller mellom eiersaker, styresaker og driftsmessige forhold - for å nevne noe.

Aksjonæravtaler har langt flere begrensninger, med kan bevisst benyttes hensiktsmessig for å regulere ulike forhold som man kanskje ikke ønsker å "kringkaste" gjennom offentlig tilgjengelige vedtekter, 

På områdene: vedtekter og aksjonæravtaler er vår erfaring at svært mange burde og skulle gjort en grundigere "jobb".

Kursdagen retter seg mot eiere, stiftere, styremedlemmer og andre med interesse for vedtektenes mulige omfattende og grunnleggende funksjon i forhold til å legge de avgjørende føringer for selskapet. 

 

Kursinnhold:

 • Om vedtekter, aksjonær- og partneravtaler
 • Eier/deltaker/partner/deleier med ulike eierandeler 
 • Hva bør hensyntas hvor og hvorfor - hovedtrekk?
 • Hva kan reguleres i selskapets vedtekter?
 • Lovmessige minimumskrav til vedtekter/deltakeravtaler
 • Hva kan ikke fritt avtales og hvorfor? 
 • Hva bør / bør ikke legges i off. tilgjengelige vedtekter?
 • Når bør forhold heller formaliseres i aksjonæravtale?
 • Hvilke rolle har hvem, hvilke rolle ønsker hvem å ha?
 • Styremedlem / Styreleder / Nestleder / Observatør
 • Styresammensetting, begrensninger i styrets rolle
 • Styrehonorar, styrevalg og interessehensyn
 • Daglig leder eller ledende ansatt rolle ut over eierskap
 • Representasjon, signaturrett, andre viktige rettigheter
 • Forkjøpsrett til aksjer/andeler og overtakelsemodeller
 • Aksjeklasser og stemmerettsbegrensninger
 • Andre styrende og vesentlige dokumenter
 • Uklarheter, uenighet og konflikter
 • Exit-løsninger når eieravtalenes intensjoner svikter

 

Du kan også få kurset mer skreddersydd med kvalitativ gjennomgang av eksiterende vedtekter og aksjonæravtaler - opp mot mest hensiktsmessige fremover. Da må vi i forkant avtale hva som må gjøres ekstra fra vår side i forkant av kurset. 

 

I tillegg får du:

 • Sjekklister for gjennomgang og etablering av vedtekter
 • Sjekklister for gjennomgang og etablering av aksjonæravtale
 • Dokumentmaler

 

Hva bør og kan vedtekter inneholde ut over lovens minimumskrav ? Hva kan og bør reguleres i aksjonæravtaler?

Slik fungerer alle våre 3 timers nettkurs:

 

Ved bestilling:

Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling.

Link til kurset: kl 11:00 dagen før kursdato mottar du link til kurset som leveres via teams - alternativt - via zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på:   / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt.  

Link til Dropbox eller OneDrive mappe med kursmateriell og hjelpefiler: Alle våre kurs har inkludert en egen filmappe med materiell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset og som er grunnlag for utvidet frivillig selvstudium etter kurset. Det er ikke noe materiell du trenger å sette deg inn i før kurset starter.  Link til kursets filmappe mottar du sammen med kurslinken. 

 

Kursdagen:

Logg deg på webinaret eller nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta på kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til noe interaktivitet og spørsmål fra og mellom deltakere og kursholder underveis. 

 

Avslutningsvis i kurset: 

Bilder av eventuelle «whiteboard» gjennomganger, eventuelt materiell du skal motta etter vår gjennomgang (fasiter til oppgaver avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox- eller OneDrive mappen for kurset på slutten av kursdagen.

 

Spørsmål / Assistanse etterpå:

Kontakt kursholder om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter eller om du ønsker en uforpliktende samtale med kursholder om utfordringer knyttet til emner fra kurset for deg eller i din bedrift. Du kan også kontakte oss for etterfølgende faglig support i medlemskapsperioden på:  

Kurset er et: 3+2+1 kurs - det betyr i praksis at:

1. 3 timer nettkurs på din bestilte valgte / kursdag her +

2. Over 2 timers selvstudiumsmulighet med materiell i tildelt filmappe +

3. Fritt valgt 1 times spesialiseringskurs på valgt dato i etterkant 

 

Eiere, gründere, daglig leder, styreleder, styremedlem eller andre som er interessert i å lære mer om hva som kan formaliseres i vedtektsform, hvordan aksjonæravtaler kan benyttes og som vil ha en rekke eksempler på disse formelle dokumentene.

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 6450 kr

Medlemspris: 5450 kr

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  

Andre kurs: