Kategori: Juridiske emner

Styreleder og styreledelse

Lær om styreleders særoppgaver og om hovedansvaret vedkommende har for at styret fungerer og at lover og regler følges.

Konsulenttjenester og styrerelaterte tjenester

Trenger du hjelp til din organisasjon?

Vårt hovedområde er tjenester knyttet til styrekonsulentarbeid for utvikling av de enkelte styrer, samt tilførsel av styrekompetanse, herunder styrerekruttering.