Gratiskurs: 25 tips og råd om interimstyrets oppgaver og ansvar

Et interimstyre er et begrep som benyttes om et midlertidig styre. Et styre som «settes» for å stifte eller etablere en virksomhet eller en organisasjon – som får ansvar for å gjøre alt klart frem til konstituerende generalforsamling/års- eller selskapsmøte.

Gratiskurs: 25 tips og råd om alternative selskapsvalg

Vurderer du å stifte nytt selskap? Eller et nyetablert selskap fra bunnen av? Eller vurderer du et datterselskap av et konsern? Få 25 nyttige tips, spørsmålsstillinger og avklaringer som du kan ha stor nytte av under denne prosessen

Gratiskurs: 25 tips og råd om forretningsutvikling & vekst

Styret skal forvalte og utvikle virksomheten og skape merverdi for eierne. Det er sentralt å ha forståelse for det å kunne skape vekst og utvikling innenfor de mulige forretningsområdene som ligger inn under – eller i tilknytning til – selskapets formål.

Konsulenttjenester og styrerelaterte tjenester

Trenger du hjelp til din organisasjon?

Vårt hovedområde er tjenester knyttet til styrekonsulentarbeid for utvikling av de enkelte styrer, samt tilførsel av styrekompetanse, herunder styrerekruttering.

Nå kan du melde deg på nyhetsbrev!

Hold deg enkelt oppdatert på nye artikler og kurs.