Case 4: Ny aksjonær – hele prosessen – Nettkurs (live)

Et selskap innen eiendomsutvikling har et entreprenørselskap som et av datterselskapene, og flere frittstående prosjekter organisert i separate datter- og aksjeselskaper. Det har gått bra og de vil løfte dette videre for å få med seg én eller flere strategiske medeiere.

Autorisasjonsprogrammet for kvinner – Weekend

Mange kvinner opplever utfordringer og problemstillinger i sine styreverv av en litt annen karakter enn flertallet av menn. Med fokus på dette har vi utviklet et særskilt program med vinklinger, erfaringer og innhold spisset for kvinner i styrerollen

Medlemskurs: Gründervirksomhet & startups

Ønsker du å etablere egen virksomhet? Å skape noe helt nytt? Vil du i gang som gründer eller skape knoppskyting i etablert virksomhet? Eller er du en gryende entreprenør som søker partnere for å realisere forretningsideen?

Medlemskurs: Digitalt styrearbeid i praksis

Vi viser hvordan du kan jobbe mer effektivt, øke engasjementet i styret, bedre sikkerheten og ikke minst få bedre oversikt og kontroll over styrearbeidet – helt digitalt.

Medlemskurs: Interimstyrets oppgaver og ansvar

Et interimstyre er et begrep som benyttes om et midlertidig styre. Et styre som «settes» for å stifte eller etablere en virksomhet eller en organisasjon – som får ansvar for å gjøre alt klart frem til konstituerende generalforsamling/års- eller selskapsmøte.

Medlemskurs: Alternative selskapsvalg

Vurderer du å stifte nytt selskap? Eller et nyetablert selskap fra bunnen av? Eller vurderer du et datterselskap av et konsern? Få 25 nyttige tips, spørsmålsstillinger og avklaringer som du kan ha stor nytte av under denne prosessen

Medlemskurs: Protokoll & referat

Vi gir deg 25 konkrete tips og råd for praktisk og taktisk håndtering av protokoller og referat fra styre- og generalforsamlinger.

Medlemskurs: Daglig leders rapport til styret

Kurset gir en gjennomgang av daglig leders rapport. Lær litt om hvordan rapporteringsplikten hensiktsmessig kan organiseres og hvilke nøkkeltall og nøkkelområder rapporteringen bør omfatte.

Medlemskurs: Forretningsutvikling & vekst

Styret skal forvalte og utvikle virksomheten og skape merverdi for eierne. Det er sentralt å ha forståelse for det å kunne skape vekst og utvikling innenfor de mulige forretningsområdene som ligger inn under – eller i tilknytning til – selskapets formål.

Autorisasjonsprogrammet – 2 nettkursdager

To intensive og utviklende nettkursdager der du får en grundig opplæring i styrearbeid. For optimal læring har vi satt sammen varierte forelesninger kombinert med oppgaver og individuelle utfordringer.

Forhandlingsteknikk i praksis – Nettkurs (live)

Nettkurset er tilpasset alle som er involvert i forhandlinger, helt uavhengig av personlige egenskaper og bakgrunn. Et praktisk orientert kurs med analyse- og strategiverktøy, god dialog, gode eksempler og gruppeoppgaver.

Styreinstruks i praksis – Nettkurs (live)

Ethvert styre bør ha en styreinstruks som angir hvordan styrearbeidet skal organiseres. Kurset gir avklaringer rundt hva som er styresaker i din virksomhet og hva som ligger direkte under administrasjonen og daglig leder.

Verdivurdering av selskaper – Nettkurs (live)

Hva er verdien av virksomheten? Hvordan beregne verdien og hvilke faktorer og elementer påvirker verdien? Lær om praktiske verdivurderinger og bli med på caseoppgaver. Dette er en nettkurs-variant

Strategisk logistikkledelse som vekstmotor – Nettkurs (live)

Kurset gir en innføring i vesentlige logistikk- og arbeidskapitalkriterier som må tilfredsstilles for å sikre lønnsom vekst. Bli kjent med logistikkanalyser og ulike verktøy som kan brukes for å imøtekomme markedets behov og forventninger.

Ledergruppen – samhandling og utvikling

Kurset, med mal-verktøy for effektivt arbeid, setter søkelys på hvordan en kan bygge gode ledergrupper og hva som er viktig for å få disse til å fungere i henhold til forventningene.

Autorisasjonsprogrammet – Modulprogram dagskurs

Med denne ordningen velger du blant ulike grunn- og spesialkurs for en progresjon som passer for deg. Lær om styrearbeid ved å bygge på med «ett og ett» kurs på valgfrie steder i ditt tempo.

Autorisasjonsprogrammet 2-dagersprogram

To intensive og utviklende dager hvor du får en grundig opplæring i styrearbeid. For optimal læring har vi satt sammen varierte forelesninger, kombinert med oppgaver og individuelle utfordringer.

Ansattvalgt styremedlem

Få en grundig innføring i rollen som ansattvalgt styremedlem. Lær om valgprosessen, dine rettigheter, taushetsplikt, utfordringer og andre emner som vervet innebærer.

Autorisasjonsprogrammet Weekend

Intensiv helg med grundig forankring innen styrearbeid. Kombinasjon av komprimerte forelesninger, oppsummerende tester, praktiske cases, styre-quiz, dialog og erfaringsutveksling.

Daglig leder og styret

Kurset er for daglige ledere, men er også nyttig for deg som ønsker mer klarhet i rollefordelingen mellom daglig leder og styret. Lær om daglig leders rapporteringsplikt, rettigheter og oppgaver i styret.

Forhandlingsteknikk i praksis

Kurset er tilpasset alle som er involvert i forhandlinger, helt uavhengig av personlige egenskaper og bakgrunn. Et praktisk orientert kurs med analyse- og strategiverktøy, god dialog, gode eksempler og gruppeoppgaver.

Regnskapsforståelse i praksis

Kurset gir en større innsikt i regnskapet, både som et styringsverktøy og en form for rapportering. Få en økt forståelse for virksomhetens regnskap og viktigheten av å opprettholde en struktur for regnskapet fra begynnelsen av.

Styrearbeid i datterselskaper i konsern

Styrearbeid i mor– og datterselskaper i konsern kan føre til spesielle utfordringer i forhold til oppgaver og ansvar. Med dette kurset vil du bli bedre kjent med aksjelovene og formelle forhold.

Styreleder og styreledelse

Lær om styreleders særoppgaver og om hovedansvaret vedkommende har for at styret fungerer og at lover og regler følges.